Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Eén Dag Student

Wanneer:di 15-03-2016 10:00 - 17:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Denk je erover om Theologie of Religiewetenschappen te gaan studeren en wil je echt een goed beeld krijgen van wat de studie inhoudt? Kom dan naar Eén dag student op 15 maart!

Je kunt dan verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie. Daarnaast maak je kennis met het studentenleven aan de faculteit. Studievereniging Gerardus van der Leeuw organiseert op die dag een activiteit. Uiteraard is er de hele dag genoeg tijd om studenten en docenten het hemd van het lijf te vragen.

  • De deadline voor aanmelden bij een studie is 1 mei, dus tijd om je beslissing te nemen!
  • Programma: zie onder
  • Heb je je voor 1 februari aangemeld voor Theologie of Religiewetenschappen? Dan kun je deze dag ook volgen in het kader van de vroege matching. Je krijgt hiervoor dan een uitnodiging.

Proefstuderen

Wil je graag een dag proefstuderen, maar kun je niet op 15 maart? Dan is het ook mogelijk om een dag mee te lopen met een eerstejaarsstudent. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden proefstuderen

Studeren aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Studeren aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Programma

Tijdstip Activiteit
09.45 Inloop
10.10 Welkom door decaan prof. dr. Kocku von Stuckrad
10.15 Gezamenlijk college Religie, Diversiteit en Identiteit - prof. dr. Kocku von Stuckrad
11.00 Pauze
11.15

Keuze uit de werkcolleges:

Praktische Theologie (Theologie met PThU-traject) - prof. dr. Henk de Roest

Religion in Asia (Religiewetenschappen of Theologie zonder PThU/Grieks) - dr. Stefania Travagnin

12.00 Pauze
12.40 Pubquiz met studievereniging Gerardus van der Leeuw
13.15

Keuze uit werkcolleges:

Islamic Origins: Examining the Sources (Theologie) - dr. Clare Wilde

Religion and Politics (Religiewetenschappen) - dr. Joram Tarusarira

14.00 Pauze
14.15 Gezamenlijk college Hebreeuwse Bijbel in culturele context - prof. dr. Mladen Popovic
15.00 Vragen over Theologie en Religiewetenschappen
15.30 Pauze
15.45 Matchingsgesprekken (in geval van inschrijving voor de studie voor 1 februari)
16.45 Einde

Inhoud colleges

Religie, Diversiteit en Identiteit
Religie en diversiteit: Een frisse blik op het hedendaagse religieuze landschap
Veelal wordt geopperd dat religie uit de moderne maatschappij in Europa is verdwenen, en in sommige Europese landen lopen de kerken ook inderdaad leeg. Maar is het voldoende om de mensen te tellen die op een zondag naar de kerk gaan? Neen. Veel interessanter is om op zoek te gaan naar religie buiten de gevestigde godsdiensten en clichés van waar je 'religie' verwacht. En wat je dan tegenkomt is een bont beeld van religieuze overtuigingen en praktijken, met veel nieuwe religieuze groeperingen en interesses. Religie is overal, "kicking and alive", ook in West-Europa. Het college gaat in op nieuwe vormen van religie in de hedendaagse samenleving en plaatst deze in een theoretische kader van cultureel pluralisme.

Praktische Theologie
Kerkgangers zijn sociale kapitalisten
Wat wordt met deze uitspraak bedoeld? Hoe kun je onderzoek doen naar lokale wijk- en dorpskerken als het gaat om hun betekenis voor hun wijk of dorp? En kun je er ook theologisch naar kijken? Dat zijn de drie vragen waar dit college antwoord op geeft.

Asian Religions
Religion and Media in China and Taiwan
Religion and the media meet and interact on several levels. On the one hand, we see religious organizations that recur to different media platforms to spread their message and promote their practice; on the other hand, religious imageries are more and more adopted in the secular domain for not religious purposes. For instance, religious groups have their own Facebook page and Twitter accounts. These phenomena of ‘religious media’ and ‘mediated religions’ are visible in the West, and are also increasingly present in Asia. The presence of religion in the media affects the perception that society has of religion, changes cardinal structures of religion, and also affects features and functions of the media systems. This lecture will first of all explain key concepts in the study of religion and media, and then move on to analyse case studies of religious media and meditated religions in China and Taiwan. We will answer questions like: Why are Buddhist monks in Taiwan using Facebook and blogs to communicate? How is the presence of religion in the media influencing what Chinese and Taiwanese think of religion?

Islamic Origins: Examining the Sources
Who was the prophet Muhammad?
The Prophet Muhammad frequently appears on lists of the "most influential people in history". Time magazine recently listed him as the 3rd most influential person in history (after Jesus and Napoleon). Much has been related about him from within and outside of Islamic tradition. But, what do we actually know about him? How do we evaluate the reliability of the various sources? In this class, we will examine the extent to which we can reconstruct the "historic" Muhammad.

Religion & Politics
Religion and Politics: Competitive Victimhood?
The lecture 'Religion and Politics' will focus on the intersections of religion and politics. It will discuss how the divide between religion and politics came to be and how viable (or not) it is for a sustainable society. The related distinctions, categories or domains of the public (politics) and private (private) shall also be problematized. References to case examples from different parts of the world shall be made to illuminate understanding of the dynamic and variant relationship between religion and politics. Without going into details, the lecture shall also point out issues within the discourse of religion and politics such as secularism and secularization, religious identity, religious diversity, religious worldview, doctrines and theologies, religious legitimacy, religious fundamentalism, conflict, violence and terror.

Hebreeuwse Bijbel in Culturele Context
De oudste schrijvers en lezers van het Oude Testament
Afsluitend college door prof. dr. Mladen Popovic Popovic. Waarom zijn kleitabletten uit het oude Mesopotamië en de Dode Zeerollen uit het oude Judea zo belangrijk om de oudste schrijvers en lezers van het Oude Testament en hun wereld te leren kennen? In dit college wordt een tipje van de sluier opgelicht.

printView this page in: English