Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Paneldiscussie: How "modern" are we? Religion, Secularism and Multiple Modernities in Europe

Wanneer:do 12-06-2014 14:00 - 16:00
Waar:Zittingzaal, faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Discussieer mee  over de vraag wat de terugkeer van religie in het publieke domein betekent voor het seculiere moderne Europa samen met dé autoriteit op dit gebied, professor José Casanova.

Prof. José Casanova
Prof. José Casanova

Dr. Erin Wilson (directeur Centre for Religion, Conflict and Globalisation) leidt de discussie. Het panel bestaat uit dr. Kim Knibbe (sociologie), dr. Christoph Jedan (filosofie), prof. Herman Paul (secularisatie studies), en prof. Kocku von Stuckrad (religiewetenschap). Elk van de panelleden geeft een analyse van de hoofdvraag vanuit zijn/haar vakgebied. Vervolgens zal prof. Casanova op deze bijdragen reageren waarna het publiek kan deelnemen aan de discussie.

Religie in het publieke domein

Modern zijn werd, althans in Europa, lange tijd geassocieerd met een geleidelijk terugtrekking van religie uit het openbare leven en uiteindelijk zelfs het verdwijnen van religie uit het publieke domein. Maar sinds het einde van de koude oorlog lijkt er een ommekeer plaats te vinden. Religie lijkt meer en meer geaccepteerd te worden als onderdeel van het openbare leven. Deze tendens is overal in de Westerse wereld waarneembaar, niet uitsluitend in de Verenigde Staten, een land waar religieuze praktijken altijd al deels geïntegreerd waren met het openbare leven. Wat betekent dit voor de Europese identiteit? Europa dat zolang het summum was van secularisatie en modernisering. Wat betekent de terugkeer van religie in het publieke domein voor dit moderne seculiere Europa? Houdt modern zijn automatisch in dat je niet gelooft? Staat religie werkelijk haaks op modernisering? Wat betekekent het eigenlijk als je 'modern', 'seculier', 'verlicht' en 'religieus' bent?

José Casanova

Professor José Casanova ontvangt op voordracht van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een eredoctoraat vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de godsdienstsociologie, in het bijzonder op het terrein van hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de verhouding tussen religie, secularisme en processen van globalisering. Casanova is als hoogleraar verbonden aan de Georgetown University (Washington, DC), Department of Sociology, Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs. Voorafgaand aan de uitreiking op 13 juni heeft de faculteit een sepciaal programma samengesteld voor studenten, collega's uit het veld en geïnteresseerden. Deze paneldiscussie en zijn publiekslezing op 11 juni maken deel uit van dit programma.

> Toegang gratisprintView this page in: English