Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

José Casanova - The Jesuits and Globalization: Christian Universalism, Cultural Particularism, and the Challenges of Glocal Inculturation

Wanneer:wo 11-06-2014 18:00 - 19:30
Waar:Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Op 13 juni ontvangt José Casanova een eredoctoraat namens de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG.  Dit vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de godsdienstsociologie, in het bijzonder op het terrein van hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de verhouding tussen religie, secularisme en processen van globalisering.

Publiekslezing

Naar aanleiding van dit eredoctoraat geeft professor Casanova een publiekslezing. In zijn lezing onderzoekt hij de rol van jezuïeten als pioniers en wereldburgers van de vroeg-moderne tijd. Hij analyseert in het bijzonder de methodes die zij gebruikten om zich aan te passen aan religieuze en culturele gebruiken van de lokale bevolking in de gebieden waar ze op missie gingen.

Casanova zal ook deelnemen aan een openbare paneldisccussie op 12 juni in de faculteit.

> Toegang gratis

Prof. José Casanova
Prof. José Casanova
printView this page in: English