Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder nieuwe bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

“Ik wil met studenten doordenken over grote vragen op het snijvlak van filosofie en religie”
21 januari 2019
Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

Per 1 januari is Jeroen de Ridder benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG en Stichting voor Christelijke Filosofie.

Stichting voor Christelijke Filosofie

Jeroen de Ridder: “Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF) wilde graag weer een leerstoel in Groningen. Ze is in de jaren 30 van de 20e eeuw opgericht om het filosofische gedachtegoed van de Vrije Universiteit-hoogleraren Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven verder te ontwikkelen en verspreiden. Deze filosofen wilden een filosofie ontwikkelen die helemaal paste bij hun christelijke (specifieker: gereformeerde) uitgangspunten. De laatste decennia heeft SCF zich verbreed en nu stimuleert ze allerlei vormen van christelijk filosofisch denken. Het grootste deel van het werk van SCF bestaat uit het mogelijk maken van bijzondere leerstoelen op Nederlandse universiteiten die onderwijs verzorgen in allerlei vormen van christelijke filosofie. Ik ben nu dus ook één van deze bijzondere hoogleraren geworden.”

Relaties tussen geloof en de moderne samenleving

De directeur van de stichting, dr. Sander Luitwieler, constateert dat het gesprek tussen levensbeschouwingen de laatste jaren meer en meer plaatsvindt aan faculteiten op het terrein van theologie en religiewetenschap. Aan de Groningse Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap zijn al diverse bijzondere leerstoelen gevestigd die zich vanuit een specifieke levensbeschouwelijke traditie bezighouden met de relaties tussen geloof en de moderne samenleving. SCF is dan ook blij dat ze met de Groningse Faculteit samen kan werken om deze leerstoel mogelijk te maken.

Verhouding tussen geloof en wetenschap en de redelijkheid van religie

Jeroen de Ridder is als filosoof gespecialiseerd in de epistemologie (kennisleer) en wetenschapsfilosofie en houdt zich daarnaast bezig met godsdienstfilosofie. “Met deze leerstoel wil ik werken aan vragen over de verhouding tussen geloof en wetenschap en de redelijkheid van religie. Ik put daarbij uit allerlei bronnen: het meest uit de analytische godsdienstfilosofie die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw een enorme opleving heeft doorgemaakt, maar ook uit historische denkers zoals Augustinus, Thomas van Aquino, Thomas Reid en anderen. Vanuit de traditie van Stichting voor Christelijke Filosofie zijn daarnaast de al genoemde VU-filosofen Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven een inspiratiebron.”

Met studenten doordenken over grote vragen op het snijvlak van filosofie en religie

De leerstoel Christelijke Filosofie is vooral gericht op onderwijs. De Ridder: “Ik wil graag met zoveel mogelijk studenten doordenken over grote vragen op het snijvlak van filosofie en religie: bestaat God, botsen religieus geloof en wetenschap noodzakelijk, is religieus geloof een kwestie van blind vertrouwen of kan het ook een redelijk onderbouwde houding zijn, is wetenschap altijd en overal de beste bron van kennis? Allemaal vragen waar veel mensen wel eens over nadenken. De laatste decennia is meer en meer duidelijk geworden dat religie niet verdwijnt uit de samenleving – circa 80% van de wereldbevolking noemt zichzelf religieus! Daarom is het van belang dat we religie bestuderen en doordenken: zowel van buitenaf, met een afstandelijke wetenschappelijke bril, als van binnenuit, vanuit het perspectief van gelovigen zelf. Je komt in Nederland nog vaak genoeg karikaturen van religie en misverstanden tegen, dus daar is nog winst te behalen.”

Enerzijds hoopt De Ridder met veel studenten en collega’s door te kunnen praten over christelijke filosofie. “Er wordt in Engeland en Amerika momenteel zoveel interessant werk in de godsdienstfilosofie gedaan en daarvan druppelt maar heel weinig door naar ons seculiere land. Anderzijds hoop ik ook veel te leren van studenten: welke vragen over religie en filosofie vinden zij relevant en waarom?”

Eerste werkdag

Zijn allereerste werkdag in Groningen zal Jeroen de Ridder niet snel vergeten: “De hele Oude Boteringestraat was toen afgezet wegens een dreigbrief met een verdacht poeder die bij het Confucius Instituut bezorgd was! Dat was even schrikken. Maar de collega’s bij Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen hebben me desalniettemin heel warm welkom geheten. De voordelen van een kleine, zelfstandige faculteit troffen me direct: de mensen kennen elkaar goed, er zijn korte lijnen en je kunt makkelijk even bij elkaar binnenlopen. Dat is prettig werken. Ook valt meteen op dat er internationaal georiënteerd onderzoek op hoog niveau wordt gedaan en dat het onderwijs modern en uitdagend is. Ik heb echt zin om daar mijn steentje aan bij te dragen.”

Over Jeroen de Ridder

Dr. ir. Jeroen de Ridder (1978) studeerde cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde (TU Delft) als de Filosofie (VU Amsterdam). In 2007 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een techniek-filosofisch proefschrift. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2017 als universitair hoofddocent. Met ingang van januari 2019 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:30 januari 2019 11:55

Meer nieuws

 • 25 januari 2019

  Ancient World Seminars now on Tuesdays

  The next Ancient World Seminar will be on 12 February 2019, when dr. Janric van Rookhuijzen will speak about "The Lost Virgins of the Parthenon."

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...