Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit aan Lieke Wijnia

07 maart 2018
Dr. Lieke Wijnia

Kun je musea als plaatsvervangers van kerken zien en hebben bezoekers spirituele ervaringen bij het zien van kunst? Kunsthistorica Lieke Wijnia (1985), als fellow verbonden aan het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzocht het en wint er vrijdag 16 maart de grote gouden prijspenning mee van het Godgeleerd Genootschap van Teylers Stichting. De stichting en de genootschappen zijn al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. In 1784 opende de stichting Teylers Museum.

Teylers Stichting

Sinds de oprichting kent Teylers Stichting penningen toe aan de beste verhandeling over een belangrijk actueel of wetenschappelijk thema. Om het jaar schrijft één van de twee genootschappen een prijsvraag uit. In 2014 stelde prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en lid van Teylers Godgeleerd Genootschap, de prijsvraag op: Gevraagd wordt “een onderzoek naar het museum als eigentijds laboratorium voor de queeste naar God”. Barnard: “Lange tijd hebben we gedacht dat Nederland seculariseert. Tegenwoordig is die gedachte verlaten. Eerder is het zo dat religie zich handhaaft, maar buiten de muren van kerken en andere religieuze instituten, en niet meer in klassieke vormen. Mensen blijven het heilige, dat wat de gewone werkelijkheid overstijgt, zoeken. Overal, en op hun eigen manier. De gewone werkelijkheid overstijgen, dat is precies wat de kunsten ook doen, en daarom onderzoeken religiewetenschappers kunst en religie tegenwoordig vaak als verwante verschijnselen. Ontmoeting met de kunst kan het gewone leven intensiveren en een sacrale ervaring opleveren. Het museum kan zo een plek worden met religieuze trekken.”

Dr. Lieke Wijnia wint de prijsvraag met haar essay In Pursuit of the Sacred. The Museum as Laboratory in the Contemporary Quest for God. Haar onderzoek is deels theoretisch en bevat twee sterke casussen. Volgens het genootschap hanteert Wijnia verschillende disciplines zoals etnografie, filosofie, theologie en museologie en weet zij op het snijvlak van al die disciplines antwoorden te vinden.

Ovale Zaal Teylers Museum - foto Kees Hageman
Ovale Zaal Teylers Museum - foto Kees Hageman

Winnaar

Dr. Lieke Wijnia (Harlingen, 1985) is kunsthistorica en religiewetenschapper. In 2016 is ze cum laude gepromoveerd op een onderzoek naar percepties van het sacrale tijdens festival Musica Sacra Maastricht. Ze doceert kunstgeschiedenis aan University College Tilburg en is als postdoctoraal gastonderzoeker verbonden aan het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Universiteit van Groningen. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met kunst op het kruispunt van religie, erfgoed en politiek. Ze is redacteur van de nog te verschijnen uitgaveThe Bible and Global Tourism (Bloomsbury Publishing) en is medeoprichter van het internationale onderzoeksnetwerk Visionary Artists, Visionary Objects (1800-now).

Uitreiking & symposium

De uitreiking vindt plaats op 16 maart 2018 in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum en is voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 15.00 uur.
Aanmelden kan via reserveringen@teylersmuseum.nl of via telefoonnummer 023-5160972.

Laatst gewijzigd:19 maart 2018 12:58

Meer nieuws

 • 18 september 2018

  Swingend veldwerk in Haagse migrantenkerken

  Wie er oog voor heeft, vindt honderden migrantenkerken in ons land, vooral in de grote steden. Antropologisch gezien werelden op zichzelf. Hoe gaat men daar om met thema’s als gezondheid, seksualiteit, veiligheid? Wilde verhalen doen soms de ronde....

 • 10 september 2018

  Nieuwe Gerardus van der Leeuw Fellow Rosalind Hackett

  Prof. dr. Rosalind I.J. Hackett zal van augustus tot december 2018 als derde Gerardus van der Leeuw Fellow werkzaam zijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 05 september 2018

  Dr. Andrew Irving Docent van het Jaar Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

  In de Doopsgezinde Kerk te Groningen werd op woensdag 5 september 2018, traditiegetrouw tijdens de opening van het academisch jaar van de faculteit, de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing Docent van het Jaar 2018 van de faculteit Godgleerdheid...