Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Lautaro Roig Lanzillotta benoemd tot hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom

01 oktober 2018
Prof. dr. Lautaro Roig Lanzillotta

Prof. dr. Lautaro Roig Lanzillotta is per 1 september 2018 aangesteld als hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom (New Testament and Early Christianity) aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Lanzillotta zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en doceren van de cursussen over het Nieuwe Testament en het vroege christendom, inclusief de wereldberoemde gnostische Nag Hammadi teksten en de fascinerende apocrief-christelijke literatuur – met andere woorden, de boeken die de Bijbel niet hebben gehaald. De nieuwe leerstoel zal zich naast het normatieve christendom ook richten op de studie van alternatievere vormen van christendom in de eerste eeuwen.

Nieuwe cursussen

“Omdat het onderwijs van onze Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap onderzoeksgericht is, besteed ik ook veel tijd aan onderzoek bij het ontwikkelen van cursussen voor onze studenten,” voegt Lanzillotta toe. Momenteel werkt hij aan twee nieuwe cursussen die hij in het tweede blok zal geven: “De eerste, New Historical Methods in the Study of Early Christian Pluralism: Christian Trajectories, Inclusion and Exclusion, is deel van het masterprogramma Religion and Pluralism: Ancient and Modern. Naast de belangrijke methodologische aspecten van de studie van de klassieke oudheid in het algemeen en het vroege christendom in het bijzonder, wil ik studenten introduceren in de fascinerende wereld van de vroegchristelijke diversiteit en zijn bekende en beruchte sleutelfiguren: de stichters van gemeenschappen, hun concurrenten en tegenstanders, volgelingen, ketters en andere ‘afwijkende’ christenen. In deze cursus zal de studie van nieuwe bronnen middels de traditionele historisch-filologische methoden gecombineerd worden met andere benaderingen uit de sociale en politieke wetenschappen, met als doel de nieuwe verhalen te ontdekken die teksten ons kunnen vertellen, zowel hun expliciete als meer verborgen boodschappen.

De tweede cursus, The Text Awakens, geef ik in samenwerking met collega Stefania Travagnin. Deze zal studenten een kijkje geven in de geboorte van een Evangelie, namelijk het Evangelie van Thomas. De analyse en het vergelijken ervan met andere canonieke en niet-canonieke evangeliën is het vertrekpunt van waaruit we centrale thema’s in de vroegchristelijke geschiedenis zullen benaderen. De bestudering van de mondelinge en schriftelijke transmissie van de Jezus-traditie, de kwestie van de historische Jezus en haar relatie tot de eerste geschreven verslagen zijn allemaal elementen aan de hand waarvan studenten de eerste christelijke eeuwen leren begrijpen.”

Hoogtepunt en vertrekpunt

Lautaro Roig Lanzillotta: “Het is een geweldige eer en plezier om als nieuwe hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom benoemd te zijn aan deze prestigieuze Rijksuniversiteit Groningen. Natuurlijk zou je de benoeming kunnen zien als het hoogtepunt van je carrière als onderzoeker en docent, maar voor mij is het ook een nieuw vertrekpunt, het begin van een spannende nieuwe periode waarin ik kan doen wat ik het liefst doe: het bestuderen van het verleden om de meervoudige oorsprongen van het christendom te begrijpen.”

Lanzillotta begon met Klassieke Studies aan de Universidad Complutense in Madrid, waar hij tevens in 1997 zijn eerste PhD behaalde in klassieke Griekse Filosofie, met het proefschrift Envy in Ancient Greek Thought. From the Archaic Period to the Hellenism.

In 1998 kreeg hij een beurs van het Rudolf Agricola Instituut om naar Groningen te komen in verband met de studie van een vroegchristelijke tekst, De Apocriefe Handelingen van Andreas. Hij wist toen nog niet dat dit de ruggengraat zou vormen voor zijn tweede PhD, deze keer in Theologie, aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. In 2004 verdedigde hij zijn proefschriftThe Apocryphal Acts of Andrew. A New Approach to the Character, Thought and Meaning of the Primitive Text .

In 2003 werd Lanzillotta aangesteld als universitair docent aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Córdoba, waar hij van 2004 tot 2007 doceerde. In 2006 werd hij aangenomen als universitair docent Nieuwe Testament in Groningen. In het cursusjaar 2007-2008 begon hij aan de Faculteit GGW.

De afgelopen elf jaar in Groningen waren fantastisch

“De afgelopen elf jaar in Groningen waren fantastisch,” vertelt Lanzillotta. “Ik kreeg niet alleen de gelegenheid om met geweldige collega’s samen te werken, maar ook om me te ontwikkelen als docent en wetenschapper aan het Europese topinstituut dat onze Faculteit GGW is. Momenteel werk ik met veel plezier samen met jonge wetenschappers die onderzoek doen in diverse takken van mijn expertisegebied: het Evangelie van Thomas, Plutarchus van Chaeronea, klassieke Griekse semantiek, patristiek, de receptie van de oude gnostiek in zowel moderne literatuur (Jorge Luis Borges) als film (Hollywood cinema), historiografie en biografie zijn enkele van de onderwerpen van de PhD-projecten waarover ik de supervisie heb.

Verder heb ik de eer om, alleen of in samenwerking, verschillende belangrijke uitgeefprojecten te leiden: ten eerste het internationale tijdschriftGnosis: Journal of Gnostic Studies, dat ik met collega A.D. DeConick heb opgericht. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van de Nag Hammadi Bibliography Online (Brill) en samen met collega Delfim Leão redacteur van de serie Brill’s Plutarch Studies.”

Onderzoeksplannen

“De focus van mijn onderzoek is altijd religie en cultuur geweest: hoe is religie ingebed in de culturele context; wat zijn de contacten, interacties, wederzijdse invloeden; en waarom is het van belang om deze interactie te begrijpen? In deze zin bevindt mijn expertise zich op het snijvlak van de Grieks-Romeinse en christelijke werelden. Ik ben geïnteresseerd in de rol van Griekse filosofie bij de formatie van het christendom en, specifieker, hoe diverse Griekse filosofische stromingen ons kunnen helpen de religieuze diversiteit in het vroege christendom te duiden. In mijn optiek is dit onderzoek niet alleen cruciaal om een beter begrip te krijgen van de opkomst van het christendom, maar vooral om iets van de hybride, meervoudige oorsprongen van onze westerse cultuur te begrijpen. Samen met het Nieuwe Testament helpen de christelijke gezichtspunten van zowel de Apocriefe Handelingen als Nag Hammadi ons om het brede spectrum van ideeën en geloofsovertuigingen waaruit christelijke wereldbeelden ontstaan, te reconstrueren. En door het verleden beter te begrijpen, kunnen we ook ons heden beter begrijpen.”

Ik kijk ernaar uit

“Ik kijk er erg naar uit om door te gaan met mijn onderzoeksprojecten, maar nu in de functie van hoogleraar. Ik werk momenteel samen met de collega’s van de Vakgroep Jodendom, Christendom en Islam in hun formatieve fase voor het masterprogramma Religion and Pluralism: Ancient and Modern. Omdat dit plan zich langzaam ontwikkelt tot een internationale master met, in de toekomst, verschillende Europese en Amerikaanse partners, belooft dit vele geanimeerde en interessante samenwerkingscontacten. Tegelijkertijd opent mijn nieuwe functie de deur naar nieuwe academische verantwoordelijkheden en uitdagingen, die ik met veel plezier zal vervullen in het belang van zowel onze Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als de Rijksuniversiteit Groningen.”

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 12:25

Meer nieuws

 • 05 maart 2019

  Geschiedenis, menselijk kunnen - en cocaïne

  Hij is een gerespecteerd onderzoeker, geëerd met een driedaagse internationale conferentie rond zijn nieuwste boek en deskundige in een Discovery-documentaire. Maar Steve Mason is allesbehalve zelfgenoegzaam. Integendeel, deze professor Oude Mediterrane...

 • 21 januari 2019

  Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder nieuwe bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

  Per 1 januari 2019 is Jeroen de Ridder benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG en Stichting voor Christelijke Filosofie.

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.