Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

15-17 juni: Conferentie ‘Religion and Socialism in the long 1960s: Encounters and Legacies in Eastern and Western Europe’

06 juni 2017

Donderdag 15 juni 2017 begint om 16.30 de eerste dag van een 3-daags symposium over religie en socialisme in het Oost- en West-Europa van de jaren '60. De conferentie is mogelijk gemaakt door de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen en de KNAW.

Professor Todd Weir

Prof. Todd Weir
Prof. Todd Weir

Dit is de tweede bijeenkomst van het internationale onderzoeksnetwerk ‘Religion and Socialism in the 20th Century’ dat wordt gecoördineerd door prof. dr. Todd Weir vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf september 2016 werkt Todd Weir als universitair hoofddocent voor de vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Hij is directeur van het Centrum voor Religie en Erfgoed van de faculteit en coördinator van de nieuwe Master Religion and Cultural Heritage die in september 2017 van start zal gaan.

Conferentie

Het symposium ‘Religion and socialism in the long 1960s: Encounters and legacies in Eastern and Western Europe’ belicht de complexe interacties tussen kerken, socialistische bewegingen en staten in de context van de Koude Oorlog en de erop volgende Detente. Men bestudeert de parallelle ontwikkeling van het ‘wetenschappelijk atheïsme’ in het Oostblok en vormen van religieus-socialistisch syncretisme in het Westen, zoals het Italiaanse ‘katho-communisme’, de bevrijdingstheologie en nieuwe socialistische bewegingen. De jaren 60 waren historisch een unieke periode van convergentie, waarin tegengestelde wereldbeelden door heel Europa de dialoog met elkaar zochten.

De jaren 60: openheid voor dialoog

Terwijl de jaren 50 gekarakteriseerd werden door gewelddadige conflicten tussen Kerk en Staat achter het IJzeren Gordijn (het sluiten van kloosters, grootschalige arrestaties van priesters, vervolging van kleine kerkgenootgenootschappen), stonden in het erop volgende decennium de twee ideologische blokken meer open voor de dialoog. Deze gesprekken hadden plaats in zowel Oost- als West-Europa. In ongeveer dezelfde tijd zorgde het Tweede Vaticaans Concilie voor een radicale hervorming van de liturgische praktijk, probeerden de socialistische staten het dagelijks leven te voorzien van socialistische overgangsrituelen en brachten fora zoals de ‘Paulus Society’ marxistische denkers en theologen bij elkaar om te discussiëren over de uitdagingen van de moderne industriële samenleving.

Todd Weir, Rijksuniversiteit Groningen, en Heléna Tóth, Bamberg University, zijn de coördinatoren van deze conferentie en zullen hier beiden lezingen verzorgen, samen met 13 andere internationale experts op het gebied van de religie- en (politieke) ideeëngeschiedenis.

Wanneer:       Donderdag 15 juni 2017 – Zaterdag 17 juni 2017
Aanvang:       16:30
Waar:            Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Voor het programma en inschrijving, zie http://www.rug.nl/ggw/news/events/2017/religion-and-socialism-in-the-long-1960s

Laatst gewijzigd:07 november 2017 15:43
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...