Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies News archive

Hubbelingprijs voor Caroline Oosterkamp

05 januari 2016

De driejaarlijkse Prof. dr. H.G. Hubbelingprijs van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is 4 januari 2016 uitgereikt aan Caroline Oosterkamp. Zij ontving deze prijs voor de beste masterscriptie in Theology & Religious Studies tijdens de nieuwjaarsreceptie van de faculteit.

Zij ontving de prijs voor haar scriptie The ethical teachings of the Gospel of Thomas. In deze scriptie wist zij ' kristalhelder en op eenvoudige wijze een moeilijke thema, de Ethiek van het Thomasevangelie, te behandelen', aldus haar begeleider prof. dr. Lautaro Roig Lanzillotta.

Caroline Oosterkamp volgde na afronding van de studie Amerikanistiek in 2002 in deeltijd de bacheloropleiding Theologie (2004 - 2012). Dit combineerde ze met een baan als docent aan de Hogeschool Windesheim en de zorg voor een gezin. Ze haalde niet alleen haar bachelor Cum Laude, maar ook de masteropleiding Theologie in 2013 waarvoor ze de winnende scriptie schreef.

Tijdens haar opleiding leerde ze Koptisch en boog ze zich een jaar lang over de vertaling en exegese van het Thomasevangelie en andere Nag Hammadi geschriften. Vervolgens heeft ze gedurende haar opleiding elke kans gegrepen om verschillend aspecten van het evangelie te belichten: Het “Mensbeeld in het evangelie van Thomas: Beschouwing van antropologische aspecten”, “The Symbolic Meaning of the Bridal Chamber in the Gospel of Thomas” of “Vijf bomen in het paradijs: Schepping in het Evangelie van Thomas” zijn enkele voorbeelden van de verschillende perspectieven van het Thomasevangelie die ze in verschillende werkstukken heeft bestudeerd. Haar masterscriptie vormde hierop een prachtig sluitstuk.

Hubbelingfonds

De Hubbelingprijs is genoemd naar wijlen prof. dr. H.G. Hubbeling die van 1967 tot 1986 aan de faculteit verbonden was als hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst en wijsgerige ethiek. De prijs werd in 1994 door zijn weduwe, mw. Jantje Hubbeling-Drent, ingesteld om wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht door talentvolle studenten theologie en godsdienstwetenschap te stimuleren. De prijs wordt één keer in de drie jaar uitgereikt aan de student(e) met de beste scriptie in die periode. Er is een bedrag van 500 euro aan verbonden.

Laatst gewijzigd:08 januari 2016 09:40

Meer nieuws

 • 21 april 2021

  Code van de Dode Zeerollen gekraakt

  De Dode Zeerollen, die zo’n zeventig jaar geleden werden ontdekt, bevatten de oudste manuscripten van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) en van andere, tot dan toe onbekende Joodse teksten. RUG-onderzoekers hebben via een combinatie van...

 • 09 maart 2021

  Religieus erfgoed: oude cultuur in hedendaagse gemeenschappen

  Veel mensen hebben niet zo’n duidelijk idee van het belang van religieus erfgoed. Student-assistenten Kjelda Glimmerveen en Loïs Bakker leggen het uit. Ze zijn ervan overtuigd dat ook jongeren erfgoed interessant kunnen vinden, als je ze het maar...

 • 04 februari 2021

  Hanneke Muthert benoemd tot adjunct-hoogleraar Godsdienstpsychologie

  Met ingang van 1 februari 2021 bekleedt dr. Hanneke Muthert als adjunct-hoogleraar de leerstoel Godsdienstpsychologie met speciale aandacht voor Geestelijke Verzorging en Welzijn aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de...