Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Anja Visser nieuwe universitair docent Geestelijke Verzorging

‘Spirituele zorg waarborgen voor de toekomst’
22 september 2016

Dr. Anja Visser-Nieraeth is met ingang van september 2016 aangesteld als universitair docent Geestelijke Verzorging aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds november 2015 was zij al tijdelijk aan de faculteit en de vakgroep Vergelijkende Religiewetenschap verbonden als docent Godsdienstpsychologie. In haar nieuwe functie zal zij onderwijs geven in de minor, pre-master en master Geestelijke Verzorging en onderzoek doen in dit vakgebied.

Dr. Anja Visser
Dr. Anja Visser

Rol van spiritualiteit bij de omgang met kanker

In 2007 studeerde Anja Visser af aan de research master Behavioral Sciences, specialisatie Gezondheidspsychologie, aan Tilburg University. Van 2008 tot 2013 werkte zij als onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut (HDI), waar zij haar promotieonderzoek deed naar de rol van spiritualiteit in het omgaan met kanker. Op dit onderzoek promoveerde zij in 2015 aan Tilburg University. Bij het HDI deed zij ook een éénjarig onderzoek naar de aandacht van oncologisch casemanagers voor zingevingsvragen bij kankerpatiënten in het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam, in opdracht van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond. Zij is als adviseur betrokken bij het SPIR VONC onderzoek van het HDI, naar spirituele zorg door verpleegkundigen in de curatieve oncologische zorg, is docent psychology aan University College Roosevelt en als eindredacteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine.

Extramurale zorg steeds belangrijker

Op welke thema’s zal Anja Visser zich aan de RUG concentreren? ‘Mijn onderzoek gaat zich richten op twee componenten: extramurale geestelijke verzorging en ‘nieuwe zingeving’. Geestelijk verzorgers raken steeds minder ingebed in zorginstellingen, terwijl er in de zorg steeds meer vraag is naar holistische zorg waarin aandacht is voor de fysieke, sociale, emotionele, psychologische én spirituele kant van de mens. Bovendien verblijven mensen veel minder lang in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen. Geestelijke verzorging buiten de muren van instellingen wordt dus steeds belangrijker. Het onderzoek dat ik samen met de vakgroep doe, richt zich op de inbedding en vormgeving van spirituele zorg door andere zorgverleners en de rol die geestelijk verzorgers kunnen spelen in deskundigheidsbevordering en (aanvullende) specialistische zorg op het gebied van zingeving, levensvragen en levensbeschouwing.’

Inzicht in zingevingsprocessen

Het andere onderzoeksthema betreft zingevingsprocessen. Anja Visser licht toe: ‘Er is veel verandering in het levensbeschouwelijk landschap, en de manier waarop mensen spreken over zingeving en levensbeschouwing verandert. Dat maakt dat het voor zorgverleners in het algemeen, en voor geestelijk verzorgers in het bijzonder, moeilijker wordt om inzicht te krijgen in de zingevingsprocessen van mensen en hen daarin te ondersteunen. Het is dus belangrijk dat we leren wat voor woorden, beelden en handelingen mensen nu gebruiken om vorm te geven aan hun zingeving en levensbeschouwing, zodat we de zorg daarvoor kunnen waarborgen in de toekomst,’ aldus de universitair docent.

Laatst gewijzigd:22 september 2016 16:49
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 07 december 2017

  Bijzonder Hoogleraar Henk van den Belt benoemd tot UHD Theologiegeschiedenis

  Het bestuur van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft bijzonder hoogleraar Henk van den Belt met ingang van 1 september 2017 benoemd tot Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis (Associate...

 • 28 november 2017

  Ridderlijke orden in Nederland: van kruisvaart naar weldadigheid

  Ridderlijke orden spreken al eeuwen tot de verbeelding. Deze eens machtige organisaties, die tijdens de kruistochten streden tegen de overheersing van het Heilige Land door de moslims, bestaan nog altijd. Toch trekken deze ridders en dames nu niet meer...

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...