Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Andrew Irving nieuwe universitair docent Religion and Heritage

13 september 2016

Dr. Andrew Irving is per 1 september 2016 benoemd als universitair docent Religion and Heritage aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De Nieuw-Zeelander was hiervoor als liturgicus verbonden aan universiteiten in Canada en de VS.

Dr. Andrew Irving
Dr. Andrew Irving

Materieel en immaterieel religieus erfgoed

Aan de RUG zal Irving onderzoek doen naar de materiële cultuur van het christendom en actief zijn als docent (BA, MA en scriptiebegeleiding). Hij maakt deel uit van de Vakgroep Christendom en Ideeëngeschiedenis, een multidisciplinair departement met een sterke focus op cultureel erfgoed. Belangrijk onderdeel van zijn functie is het begeleiden van de transitie van het sinds 1963 aan de faculteit verbonden Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (ICCE) naar een breder Centrum voor Religie en Erfgoed. Het centrum zal bestaand onderzoek met betrekking tot materieel en immaterieel religieus erfgoed coördineren en nieuwe onderzoeksactiviteiten stimuleren.

Expertise en onderzoek

Irvings expertise ligt op het snijvlak van materiële cultuur en religie, manuscriptstudies en liturgische studies. Tijdens zijn theologische opleiding specialiseerde hij zich in pastorale theologie (University of Auckland, Nieuw-Zeeland) en liturgische studies (University of Notre Dame, VS). Hij studeerde af in Middeleeuwenstudies (Medieval Institute, Notre Dame, VS). In zijn promotieonderzoek focuste Irving op de evangelieboeken die aan het einde van de elfde eeuw in de abdij van Montecassino geproduceerd werden, op het hoogtepunt van diens culturele en politieke invloed. Hij doceerde Liturgie op de University of Notre Dame, Trinity College, Huron University College en Yale University, Patristische en Middeleeuwse Kerkgeschiedenis aan het General Theological Seminary in New York en Latijn aan Notre Dame.

Irvings onderzoek naar de relatie tussen de materiële aspecten van manuscripten, hun gebruik en de geschiedenis van de christelijke eredienst, brengt uitgebreid ‘fysiek’ onderzoek van liturgieboeken in Europese manuscriptbibliotheken met zich mee. Momenteel ontwikkelt hij een grootschalig onderzoeksproject naar de veranderingen in vormgeving en gebruik van het ‘missaal’ in middeleeuws Europa, het belangrijkste boek voor het vieren van de mis. Daarnaast is hij betrokken bij twee internationale projecten op het gebied van de ‘digital humanities’: het Digital Schoolbook over de transmissie en receptie van de ‘Disticha Catonis’, een tekst die tussen de late oudheid en de vroege moderne tijd van fundamentele invloed is geweest op de westerse cultuur, en een onderzoek met behulp van de ‘spectral imaging’ methode naar perkament-handschriften in de Biblioteca Ambrosiana te Milaan.

Enthousiast

Irving vertelt: “Hoewel Nieuw-Zeeland mijn vaderland is en ik afstudeerde en vervolgens docent werd in de VS en Canada, bracht mijn onderzoek mij naar Europa. Ik ben erg enthousiast over de toegenomen mogelijkheden wat betreft internationale en interdisciplinaire samenwerking in mijn vakgebieden (manuscript- en liturgische studies en digital humanities). Die samenwerking wordt erg gestimuleerd door Europese universiteiten en onderzoeksinstituten.” Hij kijkt er bijzonder naar uit om in Groningen te gaan werken: “De RUG heeft een geweldige internationale reputatie in zowel onderwijs als onderzoek, in alle disciplines, en vooral op het gebied van Theologie en Religiestudies. Ik volg een aantal RUG-onderzoekers die autoriteiten zijn in hun vakgebied en van collega-wetenschappers heb ik altijd alleen maar positieve geluiden gehoord over deze universiteit en de stad zelf. Heel veel instituten geven weliswaar hoog op over het belang van samenwerking, maar slagen er in de praktijk niet in om die samenwerking van de grond te krijgen. Ik ben onder de indruk van de mate waarin aan de RUG, zowel binnen de faculteit als tussen faculteiten en instituten onderling, samenwerking actief wordt gefaciliteerd op elk niveau van onderzoek en onderwijs.”

Laatst gewijzigd:07 november 2017 15:43
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder nieuwe bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

  Per 1 januari 2019 is Jeroen de Ridder benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG en Stichting voor Christelijke Filosofie.

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...