Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Was de Ster van Bethlehem dan toch echt?

Internationale specialisten bijeen voor tweedaags congres in Groningen
19 september 2014

De ster van Bethlehem, er zijn maar weinig fenomenen die zo tot de verbeelding spreken. Deskundigen discussiëren al eeuwen over het bestaan van de ster uit het Bijbelverhaal. Nieuwe berekeningen met moderne computerprogramma’s hebben geleid tot een nieuwe theorie over de echtheid van de ster. Dit is de aanleiding voor een tweedaags congres in Groningen op 23 en 24 oktober as. met internationale specialisten uit onder meer de Verenigde Staten en Engeland. Het congres wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Internationale toppers komen naar Groningen

star of bethlehem

20 Internationale specialisten op het gebied van de astronomie, godsdienstwetenschap en geschiedenis van de oudheid combineren de nieuwe theorie met in de oudheid geaccepteerde astrologische zienswijzen om tot een nieuwe duiding van De Ster te komen. Naast de nestor van de geschiedenis van de astronomie, prof. Owen Gingerich van Harvard University, komen onder anderen ook prof. Bradley Schaefer (Louisiana) en de hoogleraren oudheidkunde Alexander Jones (New York) en John Steele (Rhode Island) naar Groningen.

De Engelse hoogleraar David Hughes, auteur van befaamde artikelen en een boek over De Ster zal de samenvattende slotlezing verzorgen. Ook verschillende Nederlandse wetenschappers zullen voordrachten verzorgen. Buiten de specialisten neemt ook een dertigtal toehoorders deel aan het congres: zij zullen zich mengen in de groepsdiscussies.

400 jaar na ‘Vero Anno’

Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat Johannes Kepler zijn boek ‘De vero anno’publiceerde, met daarin zijn verklaring voor De Ster. Samen met het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen vormt dit mede de aanleiding om het congres over de Ster van Bethlehem te organiseren.

Meer informatie

Congres website met het volledige programma

Laatst gewijzigd:19 september 2014 15:07

Meer nieuws