Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchief

Prestigieuze Veni beurs voor onderzoek naar tijd in de vroegmoderne metafysica

29 augustus 2014

Dr. Emily Thomas, postdoc aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG heeft eind juli van NWO een Veni beurs ter waarde van € 250.000 toegekend gekregen voor het project ‘Time in Early Modern Metaphysics’. Zij is daarmee een van de negen Veni laureaten van de Rijksuniversiteit Groningen in 2014.

‘Ik ben ontzettend blij met de Veni. Toen NWO mij de resultaten van mijn aanvraag mailde, heb ik het onmiddellijk naar Peter [funding officer] doorgestuurd om na te kijken of ik het soms verkeerd las', vertelt Emily Thomas. ‘Daarna heb ik meteen iedereen gemaild die mij in het voortraject heeft geholpen met het schrijven van het projectvoorstel, het weerwoord en het oefenen van het belangrijke slotinterview bij NWO.’

Emily Thomas

Wat is tijd?

Dankzij de beurs kan Thomas gaan onderzoeken hoe in de zeventiende eeuw de vraag ‘wat is tijd’ werd beantwoord. Deze vraag is tot op heden nauwelijks onderzocht, waarschijnlijk omdat wetenschappers zich altijd hebben gericht op onderzoek naar het concept ‘ruimte’. ‘Mijn idee is dat in de zeventiende eeuw nieuwe theorieën werden ontwikkeld waarin tijd zowel werd gezien als een ‘ding’ als iets goddelijks. Deze nieuwe ideeën hadden vervolgens een grote invloed op bestaande concepten als vrije wil, identiteit en idealisme’, aldus Thomas. In haar onderzoek zal ze nadrukkelijk aandacht besteden aan de rol die vergeten vrouwelijke filosofen speelden in deze debatten.

Thomas zal een monografie schrijven met als werktitel Time in Early Modern Metaphysics. Ze gaat een grote internationale conferentie organiseren in Groningen over vroegmoderne vrouwelijke filosofen waarin ze bijdragen verwacht die handelen over geschriften van vrouwen over metafysica, wetenschap en religie. Ze zal haar bevindingen verspreiden onder een breed publiek door middel van korte videos over tijd en met een krantenartikel over het verband tussen historische vrouwelijke filosofen en de huidige ondervertegenwoordiging van vrouwen in de professionele filosofie.

Vernieuwingsimpuls

Het Veni programma is onderdeel van de zogenaamde Vernieuwingsimpuls van NWO en biedt excellente onderzoekers tijdens verschillende fasen in hun carrière de mogelijkheid hun eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. De Veni is gericht op wetenschappers die maximaal drie jaar geleden zijn gepromoveerd. De deadline voor een aanvraag ligt ieder jaar begin januari.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met a.e.e.thomas@rug.nl .

Laatst gewijzigd:17 juni 2015 14:52
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder nieuwe bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

  Per 1 januari 2019 is Jeroen de Ridder benoemd als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie. De leerstoel is een samenwerking tussen de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG en Stichting voor Christelijke Filosofie.

 • 12 december 2018

  Vredesambassadeur worden

  Vicki Collinge en Marieke Klijnstra rapporteren over hun bezoek aan de UN Peace Summit for Emerging Leaders in Bangkok, 28-30 november 2018.

 • 23 november 2018

  Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

  Op 30 november 2018 wordt het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen gelanceerd met een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Het Centrum...