Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapNieuwsarchiefNieuws in 2008

Opleidingen theologie en godsdienstwetenschap Groningen, top van Nederland!

GGW nr1

Uit het rapport van de visitatiecommissie godgeleerdheid van de QANU blijkt dat de opleidingen van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen de beste van universitair Nederland vormen. Ook in de algemene beoordeling van faculteiten als geheel staat de Groningse faculteit op de eerste plaats.

Het rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van alle theologische en godsdienstwetenschappelijke universitaire bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Het dient als basis voor de accreditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Wat betreft de Groningse faculteit, roemt de commissie in haar rapport de (inter)nationaal erkend hoge kwaliteit van docenten en hun onderzoek. Ze stelt dat er sprake is van een goede interactie tussen onderwijs en onderzoek en van een gedegen aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Ze spreekt haar waardering uit over de samenhang van het onderwijs en de goede studeerbaarheid van de programma’s.

Een ander compliment betreft de snelheid en kundigheid waarmee de Groningse faculteit met het ontwikkelen van haar opleiding Godsdienstwetenschap en haar master Geestelijke Verzorging heeft ingespeeld op de veranderingen in het religieuze landschap in Nederland.

De faculteit heeft inmiddels van de NVAO bericht ontvangen dat haar bacheloropleiding Godgeleerdheid, bacheloropleiding Godsdienstwetenschap, masteropleiding Godgeleerdheid en masteropleiding Geestelijke Verzorging tot 1-1-2014 geaccrediteerd zijn.  

Meer informatie:  
Dr. M.P.A. de Baar vice-decaan en ph-onderwijs Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
E-mailadres Mirjam.de.Baar@rug.nl
Telefoon 050 363 4590

 

2008

Laatst gewijzigd:01 november 2012 17:26