Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2008

Publiekslezing, Fitna en verder

Fitna. Na lang wachten kwam dan eindelijk de film. In deze debatbijeenkomst zullen verschillende inleiders de film van diverse kanten benaderen en in een breder kader plaatsen.

Er is al veel gezegd over de film van Wilders, er zijn zelfs debatten gaande over wat er vooraf over gezegd was. In de wirwar van media aandacht is het goed even inhoudelijk stil te staan bij dit fenomeen om er een goed debat over te voeren. Vier inleiders belichten hiertoe de film vanuit de eigen wetenschappelijke invalshoek.

Fred Leemhuis laat zien hoe gezaghebbende Koranuitleggers met de 'agressieve' teksten uit de Koran omgaan. Teksten zijn altijd multi-interpretabel. Piet van der Horst zal kort aangeven wat de belangrijkste elementen van kritiek van joodse en christelijke kant op de opkomst van de islam in de zevende en achtste eeuw waren. Het zal blijken dat de thema's die toen aan de orde werden gesteld ook vandaag nog steeds het centrum van het debat vormen.

Na de pauze ligt de nadruk op religie in het publieke domein. Marcel Broersma kijkt naar de film van Wilders als propagandamateriaal. Op welke wijze worden nieuwsfeiten gebruikt in zijn boodschap? Jan Brouwer geeft ten slotte een inleiding over het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie. Juist dit thema is door de film plotseling weer actueel geworden. Is vrijheid van meningsuiting de vrijheid om te kwetsen?

Inleiders:

Prof. dr. Fred Leemhuis, hoogleraar Islam (RUG)

Prof. dr. Piet van der Horst, emeritus hoogleraar Vroeg Christendom en Judaïst (UU)

Prof. dr. Marcel Broersma, hoogleraar journalistieke cultuur en media (RUG)

Prof. mr. Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap (RUG)

Plaats en tijd:

23 april 2008 | 14-17 uur | Doopsgezinde Kerk Groningen, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14