Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2008

Vooropleidingeis Theologie

Met ingang van het studiejaar 2008/2009 is Grieks GEEN vooropleidingseis meer. Dat heeft het Ministerie van OCW bepaald. Weliswaar blijft Grieks noodzakelijk voor de exegese van het Nieuwe Testament, maar het vak zal voortaan in de bacheloropleiding Theologie worden geïntegreerd.

Middelbare scholieren die wèl eindexamen Grieks hebben gedaan, hebben in deze tijd gelegenheid andere colleges aan de faculteit of binnen de Rijksuniversiteit Groningen te volgen.


 
Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:14