Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Master

Lerarenopleiding

Na het voltooien van een masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen en de postmaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (LVHO) heb je een eerstegraads lesbevoegdheid voor Godsdienst en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs (havo en vwo). Je kunt aan de slag als docent op middelbare scholen maar ook aan het HBO.

Melle Wedholm

Elke vijf jaar voeren we een alumni onderzoek uit, de laatste was in 2016. Aangezien de lerarenopleiding voor Godsdienst en Levensbeschouwing is gestart in 2017, zijn er nog geen data bekend over waar de alumni van deze opleiding terecht zijn gekomen.

Laatst gewijzigd:23 maart 2020 19:40