Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Religie als duiding van het leven

In de Duitse liberale theologie wordt door verschillende theologen gesproken over religie als duiding van het leven. Door duiding scheppen mensen een wereld van betekenis en daarin heeft ook religie een belangrijke functie. De duidingstheologen (waartoe Wilhelm Gräb, Ulrich Barth, Dietrich Korsch en Jörg Lauster gerekend kunnen worden) spreken niet-theïstisch over God, zijn hermeneutisch georiënteerd en vertonen raakvlakken met de postmoderne theologie van bijvoorbeeld Kearney en Caputo. Ze staan echter in de traditie van de zogenaamde subjectiviteitstheorie en onderscheiden zich daardoor ook van hen. Zij zijn in zekere zin postmodern, maar hebben ook kritiek op het postmodernisme.

Beeld: Journey of the Human Spirit
Beeld: Journey of the Human Spirit

In Nederland zijn wij een beetje met de rug naar Duitsland gaan staan. In deze cursus nemen wij kennis van deze Duitse positie en onderzoeken wij in hoeverre die voor ons relevant kan zijn. Als basis gebruiken wij een Nederlandstalig overzicht en richten we ons daarnaast op het boek Religion als Lebensdeutung van Jörg Lauster, die in 2020 De Vrijzinnige Lezing zal geven.

Meer informatie

Docent Prof. Dr. Rick Benjamins
Omvang 2,5 ECTS
Data 14-15 juni 2021
Tijd 10.00-16.30 uur
Locatie Oude Boteringestraat 38, zaal 123
Literatuur Teksten worden ter beschikking gesteld
Kosten € 260
Cursuscode RUG-61
Inschrijven Via het inschrijfformulier
Doelgroep Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden
Accreditatie PKN

Laatst gewijzigd:19 juni 2020 14:10