Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Bonhoeffer over de levende kerk

In 1932 zet de jonge Dietrich Bonhoeffer zijn eerste schreden in de pastorale praktijk. Tegelijkertijd geeft hij aan de Berlijnse universiteit een hoorcollege over ‘Das Wesen der Kirche’. In deze colleges is te proeven dat hij al aanvoelt dat de kerk en haar structuren in de komende decennia fors zullen veranderen en ook moeten veranderen. Tegelijkertijd blijft het ‘wezen’ van de kerk overeind. Maar wat betekent dat? Bonhoeffer ontwikkelt hier een aantal opzienbarende gedachten over.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bonhoeffers collegereeks is alleen bewaard gebleven in de aantekeningen van studenten. In 2018 verscheen er een geannoteerde reconstructie van deze nog altijd zeer actuele tekst van de hand van Edward van 't Slot.

Tijdens deze cursus hoort u meer over Bonhoeffers denken over de kerk, en de ontwikkelingen die hij daarbij doormaakt; we lezen delen van zijn collegereeks; en we proberen verbanden te leggen met de kerk en kerkelijke ontwikkelingen anno nu.

Meer informatie

Docent

Prof. dr. Edward van ’t Slot (bijzonder hoogleraar Systematische theologie en kerk in de 21e eeuw)

Omvang

2 ECTS

Datum/Data

3 en 4 juni 2021

Tijd

10.30-16.30

Locatie

Zaal 117, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Eventuele overnachting moet door deelnemers zelf geregeld worden.

Literatuur

D. Bonhoeffer, De levende kerk (vertaald en bezorgd door Edward van 't Slot), Boekencentrum 2018.

Kosten

€ 260

Cursuscode

RUG-40

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 1 mei 2021

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, kerkelijk bestuurders, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals en overige belangstellenden

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN en SKGV

Laatst gewijzigd:17 mei 2020 11:26