Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Johann Sebastian Bach

Bachs zegel, 1723, Stadtarchiv Leipzig, foto J.R. Luth
Bachs zegel, 1723, Stadtarchiv Leipzig, foto J.R. Luth

Het college richt zich op Kantoreitradition, waarin rhetorica en muziek samengingen, met het uitleggen van teksten als doel.

Daarnaast zal de Matthäus Passion behandeld worden, in het bijzonder de invloed van de exegese van het boek Hooglied in de tekst van deze passie. In samenhang daarmee zal de 18e eeuwse lutherse opvatting over dood en sterven behandeld worden.

Docent

Dr.J.R. Luth

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

Woensdag 24 en 31 maart 2021

Tijd

Locatie

Oude Boteringestraat 38, zaal 117

Literatuur

Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, (bol.com)

Kosten

€ 260

Cursuscode

RUG-6

Inschrijven

Via het inschrijfformulier, voor 1 maart 2021

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie PKN

Laatst gewijzigd:19 juni 2020 10:19