Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Trauma, rouw en zingeving

Meer zicht op trauma, rouw en zingevingsprocessen in hun onderlinge samenhang met oog voor theorie én praktijk is wat we ook dit jaar graag aanbieden. Naast de twee colleges in Groningen vormt een interactieve digitale leeromgeving (Small Private Online Course) met diverse werkvormen en veel ruimte voor uitwisseling binnen de groep, onderdeel van het programma. Gedurende twee maanden bestudeer je op zelfgekozen tijdstippen zes onderwerpen, (ofwel zes weken in de terminologie van de SPOC). Elke SPOC week kost inclusief het maken van de opdrachten, bij benadering twaalf uur tijdsinvestering. Plan deze uren goed in de weken voorafgaand aan de colleges om maximaal te kunnen profiteren van elkaars inzichten en feedback.

Beeld: Esther Veerman, Stichting Kunst uit Geweld.
Beeld: Esther Veerman, Stichting Kunst uit Geweld.

Beide thema’s ‘trauma’ en ‘rouw’ worden uitgediept vanuit de godsdienstpsychologie, waarbij de link met zingeving en geloofsbeleving cruciaal is.

Bij het onderdeel trauma kijken we naar de diverse fundamentele noties wanneer de ontwikkeling van het opgroeiende kind minder positief verloopt. Daarbij worden onder meer de hechtingstheorie en ook mentalisatieprocessen verbonden aan specifieke (persoonlijkheids)stoornissen. Bepaalde crises in de kindertijd maar ook in het volwassen leven raken aan die basale aannames in het leven die op hun beurt verbonden zijn met religieuze tradities en cognitieve overtuigingen.

Bij het onderdeel rouw benaderen we het vermogen om te rouwen vanuit de object-relationele psychologische ontwikkelingstheorie. Wanneer dit vermogen onvoldoende ontwikkeld is, wordt zinbeleving of zinervaring in het leven heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarnaast staan we stil bij de diverse rouwmodellen.

Tijdens de Groningse bijeenkomstenvolg je samen met een groep studenten geestelijke verzorging college. Aansluitend nemen we een uur extra als PAO groep om zelf ingebrachte praktijkervaringen uit te diepen.

Docent

Dr. Hanneke Muthert (universitair docent Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging)

Omvang

3 ECTS

Datum/Data

SPOC van week 41 tot en met week 48, terugkomdagen 22 oktober en 26 november 2020

Tijd

12.00-15.00 (22-10) inclusief lunch
11.00-14.00 (26-11) inclusief lunch

NB iets gewijzigde tijden i.v.m. COVID-19 beperkingen

Locatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, Kamer 30/130

Literatuur

Inbegrepen bij de SPOC

Kosten

€ 175

Cursuscode

RUG-30

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 30 september 2020

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, kerkelijk bestuurders, GGZ-professionals, overige belangstellenden

Accreditatie

PKN en SKGV

Laatst gewijzigd:15 september 2020 17:34