Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Johann Sebastian Bach, de vijfde evangelist

Bachs zegel, 1723, Stadtarchiv Leipzig, foto J.R. Luth
Bachs zegel, 1723, Stadtarchiv Leipzig, foto J.R. Luth

Dit jaar staat opnieuw een cursus rond Johann Sebastian Bach op het programma. Op deze studiedagen wordt een antwoord gezocht op de vraag of hij terecht ‘de vijfde evangelist’ en ‘het muzikale Godsbewijs’ wordt genoemd.

Het college richt zich op Kantoreitradition, waarin rhetorica en muziek samengingen, met het uitleggen van teksten als doel. Een ander onderwerp betreft de zin en onzin van de getallensymboliek.

Daarnaast zal de Matthäus Passion behandeld worden, in het bijzonder de invloed van de exegese van het boek Hooglied in de tekst van deze passie.

Docent

Dr.J.R. Luth

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

Woensdag 25 maart en woensdag 8 april 2020

Tijd

10-16.30 uur

Locatie

Oude Boteringestraat 38, zaal 117

Literatuur

Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, (bol.com)

Kosten

€ 260

Cursuscode

RUG-6

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 1 maart 2020

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie PKN

Laatst gewijzigd:17 januari 2020 11:35