Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Life Long Learning Postgraduate Programmes for Professionals

Barth lezen

Kirchliche Dogmatik
Kirchliche Dogmatik

In deze cursus lezen we in de loop van één seizoen de drie paragrafen die Barth geschreven heeft over de kerk. In elk van de delen IV/1-3 gaat het om telkens één diepgravende paragraaf: § 62 (IV/1, 718-826), § 67 (IV/2, 695-824) en § 72 (IV/3.2, 780-1034). Samen zouden deze paragrafen een kloek boekwerk over de theologie van de kerk vormen - en er valt hier nog altijd veel te leren. Wie meedoet aan deze cursus neemt zich voor die drie paragrafen in ieder geval grotendeels te lezen in één seizoen (globaal worden er 100 bladzijden besproken per bijeenkomst). Na een inleidend college door Edward van ’t Slot wordt bij elke bijeenkomst de gelezen tekst ingeleid door telkens één van de deelnemers.

Deze cursus is pas kostendekkend en kan daarom pas doorgaan bij een minimum van 8 deelnemers.

Docent

Prof. dr. E. van ’t Slot (bijzonder hoogleraar Systematische Theologie en kerk in de 21e eeuw)

Omvang

2 ECTS

Datum/Data

2019: 20 september, 8 november; 2020: 31 januari, 27 maart, 8 mei, 19 juni

Tijd

10.00-12.30

Locatie

In overleg met de deelnemers

Literatuur

Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik IV: Die Lehre von der Versöhnung, Erster Teil, Zürich 1953-1959

Kosten

€ 200

Cursuscode

RUG-57

Inschrijven

Via het inschrijfformulier vóór 1 september 2019

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, kerkelijk bestuurders, GGZ-professionals en overige belangstellenden

Accreditatie

PKN en SKGV

Laatst gewijzigd:22 juli 2019 13:54