Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Theology and Religious Studies Education Bachelor Contact and Information

Matching

Als je je aan wilt melden voor een opleiding zonder numerus fixus in het hoger onderwijs , moet je dat vóór 1 mei doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit kun je checken of jij en de studie bij elkaar passen.

Wat is matching?

Matching is een manier om te toetsen of jij en je gekozen opleiding bij elkaar passen. Matching gaat over het checken van je verwachtingen: klopt het beeld dat je hebt van de opleiding, biedt deze opleiding wat jij wilt?

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap organiseert zo snel mogelijk na de examenperiode een matchingsdag waarop we je persoonlijk op de faculteit ontvangen. Tijdens deze dag krijg je praktische informatie over de opleiding, maak je kennis met je medestudenten en bekijken we aan de hand van de intakeformulieren in een persoonlijk gesprek of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Waarom?

De verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. Als je ervoor kiest te stoppen, duurt het soms een heel studiejaar voordat je alles weer op de rails hebt. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

Geen match? Geen probleem!

Wat als je er tijdens de matchingsochtend achter komt dat de studie toch niet bij je past? Dat kan gebeuren en is helemaal niet erg. Je kunt je dan inschrijven bij een andere opleiding en volgt er een nieuwe matchingsronde.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:21 februari 2023 12:54