Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

Ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor Werken aan Ontwikkeling

17 februari 2021

De eerste zes projecten vanuit Werken aan Ontwikkeling hebben samen ruim 10 miljoen euro ontvangen vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen perspectief bieden, dat is het motto van het Nationaal Programma Groningen. Dit is precies waarom de Rijksuniversiteit Groningen, samen met 25 partijen in de regio het plan Werken aan Ontwikkeling gaat realiseren. De kern is dat iedereen zijn hele leven de kansen heeft en houdt om te leren. Dat is uiteindelijk de beste manier om werk te krijgen en de houden. Deze ontwikkeling begint bij de jongste kinderen tot inwoners van pensioengerechtigde leeftijd met alle mogelijke niveaus. De plannen zijn niet alleen gericht op inwoners, maar ook op ondernemers. Hoe kunnen zij geholpen worden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun eigen en toekomstige medewerkers? Daarnaast worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen verschillende organisaties, waardoor het voor inwoners eenvoudiger wordt zich te ontwikkelen.

De Rijksuniversiteit Groningen is vooral betrokken bij één van de zes projecten, namelijk Talent in de Regio. In dit project wordt nagegaan wat werkt en wat niet om talent in onze regio te ontwikkelen en te behouden. Dat helpt onze regio de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst. Niet af en toe een groot onderzoek achteraf, maar continue live onderzoeken en deze resultaten direct toepassen op de praktijk. Talent in de Regio is geïnitieerd, ontwikkeld en ingediend door dr. Arjen Edzes van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, samen met dr. Harm van Lieshout van de Hanzehogeschool. Naast de activiteiten door de Hanzehogeschool worden delen van het project uitgevoerd door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Ook de afdeling Career Services van de RUG is bij het project betrokken. Prof. dr. Jouke van Dijk van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is betrokken bij de stuurgroep Werken aan Ontwikkeling.

Zes projecten

Verrijkte Schooldag, Kansrijke Groningers, Kansrijk Leren, Kansen voor Vakmanschap, het Verbindingsfonds en Talent in de Regio zijn de zes projecten die nu van start gaan.

Een kleuter die nu naar school gaat is over 20 jaar ook onderdeel is van de beroepsbevolking. De Verrijkte schooldag investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen door extra lesuren. Het gaat om taal en rekenen, maar ook om sport, gezonde leefstijl, natuur, techniek en cultuur.

Via het project Kansrijke Groningers krijgen middelbare scholieren extra les op ICT, ondernemerschap en techniek. Er is aandacht voor een vloeiende overstap van lagere school richting vervolgopleidingen, zodat ze de juiste keuzes maken. Ook komen de scholieren in dit project in aanraking met ondernemers, waardoor zij goede kijk krijgen op de kansen in hun directe omgeving.

Voor de inwoners die de reguliere schooltijd al achter zich hebben gelaten, blijft het nu en in de toekomst belangrijk om altijd door te blijven leren. Leren tijdens het werk en zelfs in je eigen werkomgeving, maar ook mogelijkheden om je te kunnen omscholen naar een ander vak wordt eenvoudiger voor inwoners en ondernemers. Hier zijn de projecten als Kansrijk Leren, Kansen voor Vakmanschap en het Verbindingsfonds op gericht. Momenteel worden de laatste voorbereidingen gedaan voor een extra project, de Digitale academie, dat als zevende project aan dit rijtje toegevoegd wordt.

De samenwerkende partijen aan het plan en de Projecten Werken aan Ontwikkeling zijn:

  • Arbeidsmarktregio Groningen, dat bestaat uit 14 gemeenten, UWV en Provincie
  • Zes onderwijs-/kennisinstellingen: Noorderpoort, Alfa-College, Drenthe College, Terra College, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen
  • Sociale partners, FNV, CNV, AWVN, VNO/NCW MKB-Noord
  • Werkgevers, de Hoven en Engie
Laatst gewijzigd:17 februari 2021 13:05

Meer nieuws