Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences

Geschiedenis FRW: eerste internationale wetenschapper Gregory Ashworth

27 mei 2019

In 1979 bij de Subfaculteit wordt de uit Engeland afkomstige Gregory Ashworth benoemd als wetenschappelijk medewerker voor stadsgeografie. Het is destijds voor het eerst dat voor een vacature in de wetenschappelijke staf ook in het buitenland wordt geworven. En meteen met succes, want Greg Ashworth manifesteert zich in de bijna dertig jaar dat hij bij de faculteit met innovatief onderzoek en als geliefd docent.

Geschilderd portret van professor Gregory Ashworth in de faculteitskamer Ruimtelijke Wetenschappen in het Academiegebouw (foto: archief RUG)
Geschilderd portret van professor Gregory Ashworth in de faculteitskamer Ruimtelijke Wetenschappen in het Academiegebouw (foto: archief RUG)

Gregory Ashworth (1941-2016) is één van de meest kleurrijke docenten uit de geschiedenis van de faculteit. Ashworth ontwikkelde zich aan de faculteit tot een internationaal erkende expert, vooral in de vakgebieden ‘City Marketing’ en ‘Heritage Management.’ Zeker sinds de jaren negentig wordt hij overal ter wereld gevraagd als spreker over deze onderwerpen en in 2009 ontvangt hij een eredoctoraat van de University of Brighton.

Greg Ashworth komt in 1979, na zijn promotie in ‘Tourism Planning and Policy’ aan de University of London, vooral naar Groningen als opvolger van stadsgeograaf Jan Buursink. Vijf jaar later, bij de komst van Henk Voogd als nieuwe hoogleraar planologie, wordt Ashworth overgeheveld naar Voogds vakgroep. Dat blijkt een uitstekende zet. Voogd stimuleert Ashworth in zijn drang tot reizen, ontdekken en publiceren. Samen ontwikkelen ze het vakgebied van de ‘place marketing’ verder en publiceren ze daarover een van de eerste serieuze boeken (Selling Places, 1990). Veel publicaties zullen volgen, vooral op het gebied van ‘erfgoedtoerisme en stedelijk toerisme’, wat ook de naam is van de bijzondere leerstoel die Ashworth in 1994 aangeboden krijgt. In 2006 gaat hij met pensioen. Hij blijft actief, ook voor de faculteit, met name in de ‘International School voor Spatial Policy Studies’ en in de vakken over heritage management in de masters Culturele Geografie en Planologie. Veel zin in management heeft Ashworth trouwens niet, en hij houdt zich wijselijk buiten bestuurlijke activiteiten in de faculteit.

Professor Gregory Ashworth, hoogleraar erfgoedplanning en stedelijk toerisme aan de FRW, opende jarenlang de welcoming ceremony voor alle buitenlandse studenten aan de RUG, in de Martinikerk. Dit is de laatste keer dat hij dat kon doen, in 2015 (foto: Peter van der Sijde RUG)
Professor Gregory Ashworth, hoogleraar erfgoedplanning en stedelijk toerisme aan de FRW, opende jarenlang de welcoming ceremony voor alle buitenlandse studenten aan de RUG, in de Martinikerk. Dit is de laatste keer dat hij dat kon doen, in 2015 (foto: Peter van der Sijde RUG)

Voor veel alumni is Gregory Ashworth één van de docenten die ze zich het beste zullen herinneren. Zijn kenmerkende half Nederlands en half Engels uitgesproken colleges zitten vol visuele, verbale en intellectuele verrassingen, uitdagende uitspraken, vragen en grappen. Kenmerkend is de stroom van reacties van de oud-studenten op de website van de alumnivereniging na de aankondiging van Ashworth’s overlijden in november 2016. Ze getuigen van hevige schrik en een groot verlies, en gedenken hun leermeester Ashworth als inspirerend, gepassioneerd en bevlogen. ‘Hij maakte je aan het lachen’, ‘een professor met humor’, ‘hij zette me aan tot nadenken.’ Oud-student en op dat moment collega Peter Grooteschijft in 2003 een artikel in de serie ‘beslissende boeken’ in het tijdschrift Geografie, dat feitelijk niet gaat over een beslissend boek, maar over een docent die beslissend is geweest voor zijn blijvende keuze voor het vakgebied van de geografie: Gregory Ashworth .

Na Ashworth duurt het nog tien jaar voordat een volgende buitenlander zich aandient als lid van de vaste staf van de faculteit. Dat is hoogleraar demografie Frans Willekens, al valt dat minder op dan bij Ashworth omdat hij een Nederlandstalige Belg is. Pas na 2000 begint de instroom van buitenlandse leden van de vaste staf op gang te komen.


Het boek 'Keunings Erfenis - Beelden uit de geschiedenis van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen' is geschreven door emeritus hoogleraar Piet Pellenbarg en geeft de geschiedenis weer van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Een bewogen geschiedenis, een mooie geschiedenis, en één vol met herinneringen. Het beslaat de periode van 1948, waarin de benoeming plaats vindt van dr. Henk Keuning tot hoogleraar economische en sociale geografie, tot het jaar 2018, afsluitend met een doorkijk naar de hedendaagse Faculteit.

Dit is de vijfde in een reeks van zes publicaties over het boek 'Keunings Erfenis' die om de week op de website van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen geplaatst zullen worden.

Laatst gewijzigd:17 juni 2019 10:08

Meer nieuws

 • 26 januari 2024

  Project on sustainable urban logistics (GLEAM NSR) kicks off

  All partners in the project GLEAM NSR, led by the University of Groningen, met this week for the official kick-off at the university’s House of Connections. The project focuses on the role of governance towards just and green urban logistics. The...

 • 16 januari 2024

  Ward Rauws toegetreden tot De Jonge Akademie

  In 2024 krijgt De Jonge Akademie er weer tien nieuwe leden bij. Eén van deze nieuwe leden is Ward Rauws, planoloog bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...