Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Dr.ir. Taede Tillema benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie

01 mei 2018
Transport buiten de stad - foto door Jan Emmelkamp

Dr.ir. Taede Tillema is per 1 mei 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Transportgeografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen en wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tillema (1979, Delfzijl) gaat bijdragen aan het onderwijs en onderzoek op het gebied van transportgeografie, gericht op mobiliteit en bereikbaarheid met de nadruk op gebieden rond en buiten de stad. De leerstoel valt binnen de basiseenheid Economische Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Tillema: ‘Innovaties in transport, zoals zelfrijdende voertuigen, elektrische fietsen en ‘Mobility-as-a-Service’-concepten, beïnvloeden de mobiliteit en de bereikbaarheid van zowel steden als gebieden daar buiten. Ook kunnen ze invloed hebben op de uiteindelijke ruimtelijke inrichting en daarmee op de plekken waar huishoudens en bedrijven hun activiteiten ondernemen.

Momenteel richt veel onderzoek naar mobiliteit- en leefbaarheidproblemen zich op de stad. Mijn onderzoek zal ook bijdragen aan het inzicht in mobiliteit en de percepties van bereikbaarheid in gebieden daarbuiten. Nemen verschillen tussen de stad en de gebieden buiten de stad juist toe of af? En voor welke groepen is dit het geval? Daarbij streef ik naar een goede verbinding tussen onderzoek en het ‘voeden’ van beleid. Kennis die gaat bijdragen aan belangrijke keuzes voor onze samenleving.

Over Taede Tillema

Tillema is deskundig op het gebied van mobiliteit, infrastructuurplanning en ruimtelijke ordening. Hij werkt sinds 2013 als onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn werkzaamheden bij het KiM.

Hij studeerde Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar effecten van prijsbeleid in verkeer en vervoer. Daarna was hij sinds 2006 achtereenvolgens werkzaam als postdoc aan de Universiteit Utrecht (relatie tussen ICT ontwikkelingen en fysieke mobiliteit) en als senior onderzoeker binnen het samenwerkingsprogramma ‘Duurzame Wegen’ van Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:01 mei 2018 14:58

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...