Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Onderzoek naar waarom mensen op het platteland blijven wonen gefinancierd

02 oktober 2018
STAYin(g)Rural

Tialda Haartsen heeft een beurs van ORA ontvangen voor STAYin(g)Rural. De Open Research Ara (ORA) call van NWO financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in sociale wetenschappen die plaatsvinden in ten minste twee verschillende landen. Dit project is een samenwerking met Aileen Stockdale van Queen's University, Belfast in Noord-Ierland en Annett Steinfuhrer van het Von Thunen Institute, Braunschweig in Duitsland. Drie onderzoekers zullen worden benoemd voor dit driejarige project.

Tot nu toe ligt de focus van onderzoek naar bevolkingsgeografie op migratie. Vooral in plattelandsgebieden worden degenen die niet verhuizen gezien als een restcategorie en hun motivatie om te blijven ontvangen beperkte academische of politieke aandacht. STAYin(g)Rural onderzoekt waarom en hoe mensen op het platteland verblijven in verschillende stadia van hun leven. Het erkent dat mensen ervoor kiezen om (selectief) tot het platteland te behoren en eraan deel te nemen en dat verschillende soorten mobiliteiten hun verblijfsprocessen beïnvloeden.

Mensen uit drie verschillende perifere krimpregio’s zullen worden gevraagd deel te nemen aan enquêtes, interviews en groepsdiscussies: Oost-Groningen (Nederland), Zuid-Tyrone (Noord-Ierland) en Zuid-Nedersaksen (Duitsland). STAYin(g)Rural richt zich op drie levensloopstadia waarvan bekend is dat ze belangrijk zijn voor het heronderhandelen van woonkeuzes: jongvolwassenheid, gezinsvorming en post-pensionering.

Inzicht in hoe en waarom mensen op het platteland blijven wonen in verschillende fases van hun leven, en de bijdragen die ze leveren aan plattelandsgemeenschappen en de kwaliteit van het leven op het platteland, helpt bij het nemen van beleidsbeslissingen over leefomstandigheden op het platteland.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 14:00

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...