Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Onderzoek naar waarom mensen op het platteland blijven wonen gefinancierd

02 oktober 2018
STAYin(g)Rural

Tialda Haartsen heeft een beurs van ORA ontvangen voor STAYin(g)Rural. De Open Research Ara (ORA) call van NWO financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in sociale wetenschappen die plaatsvinden in ten minste twee verschillende landen. Dit project is een samenwerking met Aileen Stockdale van Queen's University, Belfast in Noord-Ierland en Annett Steinfuhrer van het Von Thunen Institute, Braunschweig in Duitsland. Drie onderzoekers zullen worden benoemd voor dit driejarige project.

Tot nu toe ligt de focus van onderzoek naar bevolkingsgeografie op migratie. Vooral in plattelandsgebieden worden degenen die niet verhuizen gezien als een restcategorie en hun motivatie om te blijven ontvangen beperkte academische of politieke aandacht. STAYin(g)Rural onderzoekt waarom en hoe mensen op het platteland verblijven in verschillende stadia van hun leven. Het erkent dat mensen ervoor kiezen om (selectief) tot het platteland te behoren en eraan deel te nemen en dat verschillende soorten mobiliteiten hun verblijfsprocessen beïnvloeden.

Mensen uit drie verschillende perifere krimpregio’s zullen worden gevraagd deel te nemen aan enquêtes, interviews en groepsdiscussies: Oost-Groningen (Nederland), Zuid-Tyrone (Noord-Ierland) en Zuid-Nedersaksen (Duitsland). STAYin(g)Rural richt zich op drie levensloopstadia waarvan bekend is dat ze belangrijk zijn voor het heronderhandelen van woonkeuzes: jongvolwassenheid, gezinsvorming en post-pensionering.

Inzicht in hoe en waarom mensen op het platteland blijven wonen in verschillende fases van hun leven, en de bijdragen die ze leveren aan plattelandsgemeenschappen en de kwaliteit van het leven op het platteland, helpt bij het nemen van beleidsbeslissingen over leefomstandigheden op het platteland.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 14:00

Meer nieuws