Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

RUG onderzoekt erfelijke armoede in Veenkoloniën

12 juli 2017
Onderzoek naar erfelijke armoede

Hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker en economisch geograaf dr. Arjen Edzes doen de komende drie jaar in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe onderzoek naar armoede onder zo’n 12.000 gezinnen in de Veenkoloniën. Vaak wordt deze armoede van generatie op generatie doorgegeven. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de oorzaken van overerfbare armoede. Dit zal gemeenten en organisaties helpen om de armoede effectiever te kunnen aanpakken.

Alliantie van Kracht

Het onderzoek is onderdeel van het project 'Alliantie van Kracht', waarin een groot aantal organisaties in de Veenkoloniën willen gaan samenwerken om overdraagbare armoede te bestrijden. De Alliantie is opgezet vanuit welzijnsorganisatie Tinten, ondersteund vanuit de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG, waarmee welzijns- en gezondheidsorganisaties een slag willen maken om overdraagbare armoede in het gebied te bestrijden.

Aanpak

In het onderzoek wordt zowel aandacht besteed aan de getalsmatige omvang van het armoedeprobleem, als aan de oorzaken, achtergronden en mechanismen. Ook wordt ingegaan op welke interventies meer of minder effectief zijn.

Platform voor praktijkervaring

De provincies willen de gemeenten in hun aanpak van het armoedeprobleem faciliteren. Naast het financieren van het onderzoek bieden de provincies een platform te bieden voor de inmiddels verzamelde praktijkervaring. Op 25 september 2017 wordt een brede werkconferentie georganiseerd over de aanpak van de armoedeproblematiek in de Veenkoloniën.

Mansholtleerstoel

Strijker ziet de opdracht als een belangrijke bijdrage vanuit de Mansholtleerstoel aan het oplossen van problemen in het Veenkoloniale gebied. De Mansholtleerstoel is ontstaan vanuit initiatieven met focus op de Veenkoloniën.

Meer informatie

Bekijk ook de reportage van RTV Drenthe over Overerfbare armoede in de Veenkolonien.

Laatst gewijzigd:01 maart 2018 10:53

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...