Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Masterstudent Real Estate Studies wint WoON-scriptieprijs

19 april 2016
Ype Houtenbos wint WoON-scriptieprijs 2015

Ype Houtenbos, masterstudent Real Estate Studies aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen, heeft de eerste prijs van de WoON-scriptieprijs 2015 gewonnen voor zijn Masterthesis " De invloed van particulier opdrachtgeverschap op de woontevredenheid".

De jury vindt de scriptie goed geschreven en helder van structuur. De scriptie is bovendien beleidsrelevant, en bevat handvatten voor beleidsmakers en bouwers. De jury stelt dat "door de combinatie van kritische beleidsanalyse en grondig onderzoek van de WoON-uitkomsten wordt voor het beleidsitem ‘zelfbouw’ nieuwe inspiratie gegeven op basis van ervaringsdeskundigen: de bewoners zelf."

WoON

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties looft jaarlijks een prijs uit voor masterscripties waarbij het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. Het ministerie wil zo stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers. Houtenbos voerde ingewikkelde analyses uit met WoON om een aantal hypothese te toetsen. De analyse heeft verrassende resultaten opgeleverd die zeker handvatten bieden voor beleidsmakers.

Eerdere winnaars

In vorige edities van de WoON-scriptieprijs vielen ook al studenten van de Master Real Estate Studies in de prijzen:

 • 2014: Paul van Moorsel – "De waardering van consumenten voor een energiezuinige woning"
 • 2013:Wisse Veenstra – “De draagbaarheid van energielasten in beeld”
 • 2013: Wolter Odding – “Historische binnensteden op waarde geschat: De invloed van historische binnensteden op Woningwaarde”
 • 2012: Erik Martens – “Energieprestatie en beleggingswaarde. De meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers”
 • 2012: Frank Verwoerd – “Aanpak van scheefwonen. De mogelijke effecten op de doorstroming door het wetsvoorstel 33129: Huurverhoging op grond van inkomen"
 • 2012: Mark de With – “De Loan-to-income en Loan-to-value ratio’s van de Nederlandse hypotheekmarkt nader verklaard: Een profielschets van de koopwoningbezitters die (te)veel geleend hebben"
Laatst gewijzigd:21 april 2016 15:59

Meer nieuws

 • 29 januari 2019

  Sterfteprognose van het CBS geëvalueerd, gevalideerd en verbeterd

  De ontwikkeling van sterftecijfers is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als de verklarende factoren, onze kennis daarover en de methodologie van sterfteprognose. Daarom is flexibiliteit geboden bij zowel het maken van de sterfteprognose als...

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...