Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Wie, wat, waar FRW

FRW

Student Support Desk

Student Support Desk Online

Mercator, 5417-0024

Maandag t/m donderdag 12.00-14.00 uur

voor algemene vragen over intekenen voor vakken en tentamens, resultaten, afstuderen, tentameninzage

Studieadviseurs Nienke Harteveld en Saskia Enuma

Mercator, 5417-0018, study.advice.fss@rug.nl

Inloopspreekuur maandag en donderdag 13.00-14.00 uur

voor vragen over studiebegeleiding, Bindend Studie Advies (BSA), keuzevakken, masterkeuze, persoonlijke omstandigheden, toelating tot de bacheloropleiding, algemene vragen over toelating tot masteropleiding

Bachelorcoördinator

  • Human Geography & Urban and Regional Planning: dr. M. (Mark) van Duijn
  • Spatial Planning and Design: dr. F. (Femke) Niekerk
voor specifieke vragen over inhoud bacheloropleiding

Mastercoördinator

  • Culturele Geografie: dr. H.J.W. (Arie) Stoffelen
  • Economische Geografie: dr. S. (Sierdjan) Koster
  • Environmental and Infrastructure Planning: W.S. (Ward) Rauws, MSc.
  • Lerarenopleiding Aardrijkskunde: drs. H.C. (Chris) Diederiks
  • Population Studies: dr. B. (Billie) de Haas
  • Real Estate Studies: dr. M. (Mark) van Duijn
  • Research Master in Spatial Sciences: dr. F.J. (Frans) Sijtsma
  • Socio-Spatial Planning: dr. E. (Elen-Maarja) Trell

voor specifieke vragen over inhoud masteropleiding, toewijzing masterthesis begeleider, toestemming volgen keuzevakken buiten FRW, specifieke vragen over toelating tot de masteropleiding

Examencommissie

Secretaris: prof.dr. D. Strijker: d.strijker@rug.nl

voor verzoeken tot vrijstelling, klachten over beoordelingen, aanpassingen onderwijsprogramma, sanctiebepaling bij meldingen van fraude, verzoeken voor extra tentamengelegenheid (mits er sprake is van persoonlijke omstandigheden die tijdig bij de studieadviseur gemeld zijn), beoordelen persoonlijke minorpakketten

Faculteitsvereniging Ibn Battuta
Duisenberggebouw, 5414-0025
www.ibnbattuta.nl

voor boeken en studiegerelateerde activiteiten

Stichting Pro Geo
Duisenberggebouw, 5414-0023
www.progeo.nl

voor opmerkingen en klachten over onderwijs gerelateerde zaken

Faculteitsblad Girugten
www.girugten.nl

voor artikelen en interviews voor extra achtergrond in je studie

Congres stichting Geo Promotion
www.geopromotion.nl

jaarlijkse organisatie van een congres met een ruimtelijk thema

RUG

University Student Desk
www.rug.nl/hoezithet; 050-3638004

voor vragen over in- en uitschrijving, collegegeld, collegekaart

Studenten Service Centrum
Uurwerkersgang 10
www.rug.nl/ssc

voor studentendecanen, studentenpsychologen, cursussen en workshops voor effectief studeren en ondersteuning bij studie

Vertrouwenspersoon drs. J.M. (Marijke) Dam
www.rug.nl/vertrouwenspersoon

secretariaatBVP@rug.nl

voor onafhankelijk advies, ondersteuning en bemiddeling bij ongewenst gedrag en voor het melden van misstanden met betrekking tot de universiteit

CIT Servicedesk Zernike (Centrum voor Informatie Technologie)

Mercator, 5415-0052
www.rug.nl/servicedesk

ICT-vragen, inlogproblemen

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 13:16
printOok beschikbaar in het: English