Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Studiebegeleiding FRW

Voor vragen over studieplanning, studiekeuze en bij bijzondere omstandigheden kunnen studenten gedurende de gehele studie terecht bij de studieadviseurs, Nienke Harteveld en Saskia Enuma. De studieadviseurs zijn te vinden in kamer 0026 van het Mercator en te bereiken via study.advice.fss@rug.nl en 050-3633906. Voor korte vragen en antwoorden is er een inloopspreekuur op maandag en donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Voor wat uitgebreidere vragen graag eerst (per e-mail) een afspraak maken.

Bindend Studie Advies (BSA)

Studenten in de propedeuse hebben te maken met het Bindend Studie Advies. Dit houdt in dat studenten in het eerste studiejaar minimaal 45 EC (van de 60 EC) moeten behalen en binnen twee jaar de propedeuse behaald moeten hebben om een negatief bindend studieadvies te voorkomen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student zich twee jaar lang niet meer kan inschrijven voor dezelfde opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alle informatie rondom BSA vind je hier.

Eerstejaars studenten worden in het begin van het jaar ingedeeld in mentorgroepen onder begeleiding van een ouderejaars student, de mentor. De mentor zal de eerstejaars student wegwijs maken in de faculteit en tips geven over effectief studeren. Elke eerstejaars student heeft ook een tutor, een docent, waarmee een intakegesprek in het eerste semester en een volggesprek in het tweede semester gehouden wordt. Minder goed presterende studenten zullen in ieder geval na de eerste periode door de studieadviseur worden opgeroepen voor een gesprek over de studievoortgang.

Bijzondere omstandigheden

Loop je door ziekte, overmacht of andere bijzondere omstandigheden studievertraging op of loop je tegen praktische problemen aan, meld dat dan onmiddellijk bij je studieadviseur. Samen met de studieadviseur kijk je dan naar mogelijkheden voor voorzieningen en eventuele financiële compensatie van het Profileringsfonds van de universiteit voor opgelopen studievertraging (mits binnen een maand gemeld). Zie ook www.rug.nl/hoehetanderskan . Het profileringsfonds biedt ook bestuursbeurzen en topsportbeurzen.

Voorzieningen

De universiteit biedt allerlei voorzieningen voor tijdens je studie op het gebied van effectief studeren, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Maak gebruik van het aanbod van cursussen, workshops, studentendecanen en studentenpsychologen van het Studenten Service Centrum. Voor loopbaanoriëntatie en hulp bij stages, CV en sollicitatiebrieven en dergelijke kan je in het Duisenberg gebouw terecht bij de FSS Career Services. Je kunt ook terecht bij RUG Career Services in de binnenstad.

Laatst gewijzigd:17 juli 2018 10:45
printView this page in: English