Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Matching bij FRW

Als je je voor het studiejaar 2018/2019 aan wilt melden voor een opleiding zonder numerus fixus in het hoger onderwijs , moet je dat vóór 1 mei doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit kun je checken of jij en de studie bij elkaar passen.

Wat is matching?

Matching is een manier om te toetsen of jij en je gekozen opleiding bij elkaar passen. Matching gaat over het checken van je verwachtingen: klopt het beeld dat je hebt van de opleiding, biedt deze opleiding wat jij wilt?

Het matchingstraject begint ermee dat je, na je aanmelding in Studielink, een intakeformulier ontvangt met vragen over onder meer je verwachtingen en motivatie. De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zal op basis van dit ingevulde intakeformulier bekijken of we denken dat het verstandig is dat je nog een aanvullende opdracht uitvoert (denk hierbij aan het maken van een aantal opdrachten over een studiegerelateerd onderwerp). Mocht dit het geval zijn, dan nemen we contact met je op.

We kunnen pas contact met je opnemen op het moment dat je de toegestuurde vragenlijst hebt ontvangen. Deze vragenlijsten kunnen waarschijnlijk pas vanaf begin maart verstuurd worden, dus houd er rekening mee dat je voor half maart geen informatie krijgt over een eventuele aanvullende opdracht en/of brief. Let op: de vragenlijst kan in de spammap van je mailbox belanden! Bekijk daarom na je aanmelding deze map .

Bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is een bezoek aan de faculteit geen onderdeel van de matching. Het intakeformulier en de eventuele extra opdracht vormen samen de matchingsactiviteit. Uiteraard ben je van harte welkom om de voorlichtingsactiviteiten van Ruimtelijke Wetenschappen zoals de Open Dag en 1 dag student bij te wonen en de faculteit alvast een beetje te leren kennen.

Waarom?

De verkeerde opleiding kiezen is niet leuk. Als je ervoor kiest te stoppen, duurt het soms een heel studiejaar voordat je alles weer op de rails hebt. De ervaring leert dat veel studenten al in het eerste jaar stoppen met hun studie omdat ze het toch niet leuk of interessant genoeg vinden. Vaak komt dit doordat de studie niet aansluit bij de verwachtingen en het beeld dat ze hadden van de opleiding. Via matching willen we ervoor zorgen dat jij zeker weet dat je op de goede plek zit.

Matching is geen test, je kunt het niet 'goed' of 'fout' doen. Het is vooral het moment waarop wij samen met jou kijken of de studie die jij leuk vindt ook echt bij je lijkt te passen en of je het juiste beeld hebt van de gekozen studie. Mochten wij aangeven dat wij denken dat de gekozen studie misschien niet de juiste is voor jou, dan is het alsnog aan jou om te beslissen of je alsnog wilt starten of niet. We vragen je dan wel om nog eens goed na te denken over je studiekeuze.


Meer informatie

Laatst gewijzigd:16 november 2018 15:49
printView this page in: English