Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Instroommomenten in de bachelor bij FRW

Dit instroombeleid van FRW geldt vanaf studiejaar 2016-2017.

Er zijn drie extra aanmeldmomenten naast de reguliere instroom van 1 september: 1 november, 1 februari en 1 april. Hieronder worden verschillende groepen studenten benoemd en er wordt aangegeven welke regels voor hen gelden.

Studenten in de propedeutische fase (60 ECTS van het eerste jaar)
  • Instroom na 1 september is niet mogelijk voor studenten van buiten FRW en daarmee ook niet mogelijk voor studenten van buiten de RUG. Alleen op basis van de hardheidsclausule kunnen deze studenten worden toegelaten op 1 van de drie aanmeldmomenten (1 november, 1 februari en 1 april).
  • Instroom na 1 september op 1 van de drie aanmeldmomenten is wel mogelijk voor studenten die al eerder voor dezelfde opleiding van FRW stonden ingeschreven.
Studenten in de post-propedeutische fase (120 ECTS van het tweede en derde jaar)
  • Instroom na 1 september is niet mogelijk voor studenten van buiten FRW en daarmee ook niet mogelijk voor studenten van buiten de RUG. Alleen op basis van de hardheidsclausule kunnen deze studenten worden toegelaten op 1 van de drie aanmeldmomenten (1 november, 1 februari en 1 april).
  • Instroom na 1 september op 1 van de drie aanmeldmomenten is wel mogelijk voor studenten die al eerder voor dezelfde opleiding van FRW stonden ingeschreven.
Pre-master studenten
  • Pre-master studenten kunnen instromen per 1 september en aanmelden op de drie andere momenten (1 november, 1 februari en 1 april).
  • De mastercoördinator bespreekt het pre-master programma met de student en Bureau Onderwijs zorgt voor de verdere afhandeling. Meer informatie over onze pre-master programma's.
Bijvak- en indaalstudenten
  • Bijvakstudenten en studenten die een indaalprogramma volgen (vakken van FRW opnemen in je HBO programma) kunnen instromen per 1 september en aanmelden op de drie andere momenten (1 november, 1 februari en 1 april).
  • Bureau Onderwijs zorgt voor de administratieve afhandeling van deze groep studenten. Meer informatie over een bijvak volgen.
Algemeen

De student kan terecht met vragen over instroom ná 1 september bij de studieadviseur. Hier kunnen zij ook hun verzoek tot toelating indienen (indien van toepassing). De toelatingscommissie van de betreffende opleiding beslist hierover, na advies van studieadviseur.

Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs:

Nienke Harteveld en Saskia Enuma
Email: study.advice.fss@rug.nl
Telefoon: +31 50 363 3906
Kamer: 5417 - 0026

Laatst gewijzigd:18 juni 2018 16:16
printView this page in: English