Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Inschrijven voor vakken van FRW

Het intekenen voor alle vakken via ProgressWWW is verplicht. De intekening voor vakken van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen staat open 4 weken voor de betreffende collegeperiode tot 5 werkdagen voor deze periode, zoals weergegeven in dit schema. Let op wanneer je een vak volgt bij een andere faculteit. Andere faculteiten kunnen andere aanmeldingstermijnen en procedures hanteren!

De aanmeldingstermijnen voor de studieonderdelen

4 weken voor aanvang tot 1 week voor aanvang van het semester staat Progress open. Voor semester 1a geldt dat deze open staat tot en met de eerste collegeweek. Meld je in deze periode aan voor de vakken die je wilt doen.

  • semester 1a: 13 augustus t/m 7 september 2018
  • semester 1b: 15 oktober t/m 4 november 2018
  • semester 2a: 7 januari t/m 27 januari 2019
  • semester 2b: 18 maart t/m 7 april 2019

Meld je op tijd aan voor je vakken. De week nadat de vakinschrijving is gesloten vindt er op een bepaald moment een na-intekening plaats bij de Student Support Desk. Je moet je daar in persoon melden. Dan kan je nog ingeschreven worden, daarna is inschrijven niet meer mogelijk. De na-inschrijving wordt aangekondigd op de studentportal. Als je niet staat ingeschreven, kan je niet aan het vak deelnemen. De docent kan je niet inschrijven. Laat het daarom niet vanaf afhangen van de na-intekening en meld je aan tijdens de reguliere aanmeldingstermijnen! De na-inschrijving geldt niet voor semester 1a, omdat de vakinschrijving nog openstaat in de eerste collegeweek.

De na-inschrijving voor semester 2a vindt plaats op 1 februari 2019 van 12.00 - 12.30 uur bij de Student Support Desk FRW (5417.0034). Neem je studentenkaart mee en weet voor welke vakken je ingeschreven wilt worden. Je kunt niet ingeschreven worden voor vakken die al vol zitten.

Ben je een masterstudent van buiten de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen? Je kunt je dan niet zelf inschrijven voor een mastervak van FRW, omdat er een restrictie op zit. Stuur een email naar Bureau Onderwijs (educationoffice.fss@rug.nl) als je ingeschreven wilt worden voor een mastervak als niet-FRW student.

Controleweek tentamens

Voor elk tentamen geldt dat er elk studiejaar twee tentamengelegenheden zijn. De tweede tentamengelegenheid (de herkansing) vindt meestal plaats halverwege de opvolgende periode, met uitzondering van periode 2B. Dan vindt de tweede tentamengelegenheid plaats aan het einde van de tentamenperiode. Je wordt op de eerste dag van week 5 van een semester automatisch ingeschreven voor je tentamens. Ook voor herkansingen hoef je je niet zelf in te schrijven.

Progress staat open in de onderstaande weken om je aan te melden voor tentamens waar je toch niet automatisch voor bent ingeschreven en om je af te melden voor tentamens die je niet gaat doen. Je kunt je tot een week voor het tentamen plaatsvindt afmelden. Je krijgt een aantal dagen voor deze week een mail en bericht in Progress voor welke tentamens je staat ingeschreven.

  • semester 1a: 1 oktober t/m 7 oktober 2018
  • semester 1b: 10 december t/m 16 december 2018
  • semester 2a: 4 maart t/m 10 maart 2019
  • semester 2b: 13 mei t/m 19 mei 2019

Extra herkansing

De examencommissie FRW heeft als beleid dat er geen extra herkansingen kunnen zijn. Er wordt soms een uitzondering op deze regel gemaakt. Dat is met name het geval bij 'hardheid': onvoorziene, niet beïnvloedbare persoonlijke omstandigheden die leiden tot aanzienlijke studievertraging (meer dan een half jaar). Daarvan kan sprake zijn bij ziekte, functiebeperking of akelige omstandigheden in de familiesfeer. Uitgangspunt is dat dergelijke situaties zo snel mogelijk gemeld moeten zijn bij de studieadviseur: ze moeten dus al in het dossier zitten. Tijdverlies en financiële gevolgen worden op zichzelf niet als reden voor uitzondering geaccepteerd.

Wat is de route die je moet volgen als je denkt aanspraak te kunnen maken op een uitzondering:

1. Overleg met de studieadviseur. Als die denkt dat je aanspraak terecht kan zijn:
2. Stuur een brief naar boardofexaminers.fss@rug.nl (de Examencommissie t.a.v. dr. ir. E.W. (Erik) Meijles). Leg daarin uit wat de omstandigheden zijn die tot een uitzondering zouden moeten leiden.

Rechtstreeks vragen bij de docent heeft geen zin. Docenten kunnen alleen een uitzondering maken als ze toestemming van de Examencommissie hebben.

Ingangseisen

Voor sommige studieonderdelen gelden ingangseisen. Je kunt alleen voor deze vakken intekenen als je voldoet aan de geldende ingangseisen (een uitzondering wordt gemaakt voor pre-master studenten):

  • Statistics 2 ná behalen Statistics 1
  • Bachelorproject ná behalen Propedeuse én Geographic Information Systems én Methods of Academic Research én Statistics 2

Toelating tot de master

Op basis van zowel een afgeronde bacheloropleiding Human Geography (Sociale Geografie & Planologie) als Spatial Planning and Design (Technische Planologie) ben je toelaatbaar tot de masteropleidingen van FRW. De enige uitzondering is de Lerarenopleiding Aardrijkskunde; daarvoor ben je alleen met een bachelor HG toelaatbaar. Met een bachelor SPD zul je eerst een kort pre-master programma moeten volgen, die je ook kunt inpassen in je vrije ruimte in het derde jaar.
Let op dat je alleen toelaatbaar bent tot de masteropleiding met een volledig afgeronde bacheloropleiding (of pre-master programma). De masteropleidingen van FRW hebben twee instroommomenten: 1 september en 1 februari en inschrijven in de masteropleiding kan ook alleen per 1 september en per 1 februari. Alleen in bijzondere gevallen kun je ook op een ander moment inschrijven in de masteropleiding; neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 16:05
printView this page in: English