Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Het aanvragen van de bul en de buluitreiking FRW

Aanvraagformulier bachelor- of masterbul inleveren

Na het afronden van je programma moet je je bul apart aanvragen. Dit doe via het online formulier:

Mocht je je afstuderen willen uitstellen of je programma is niet correct, neem dan zo snel mogelijk contact op met Didy Nauta (D.A.F.Nauta@rug.nl). Wanneer we geen bericht en/of aanvraagformulier ontvangen binnen twee weken nadat je alle resultaten in je goedgekeurde programma hebt behaald, dan wordt je automatisch geslaagd gemeld. Om mee te doen met een bepaalde buluitreiking moet je het formulier voor een bepaalde datum inleveren. De inlevertermijnen vind je op de pagina met de data van de buluitreikingen.

Uploaden bachelorproject of masterthesis op de Student Portal

Upload je bachelorproject of masterthesis op de Student Portal: Organizations: FSS Evaluation and Archiving . Je kunt hier ook de evaluatie van de opleiding invullen. Het uploaden van je bachelorproject of masterthesis is verplicht, ook als je thesis vertrouwelijk is. Je kunt dit op het aanvraagformulier aangeven.

Uitnodiging buluitreiking bachelor- of masterbul

Drie weken voor de aanvang van de buluitreiking ontvang je een uitnodiging hiervoor. Op het aanvraagformulier van je bul geef je aan of je je bul uitgereikt wilt krijgen tijdens een buluitreiking en zo ja wanneer. Hier houden wij rekening mee met het versturen van de uitnodiging.

Bachelorbuluitreikingen vinden twee keer per jaar groepsgewijs plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw. Masterbuluitreikingen vinden drie keer per jaar in een faculteitskamer in het Academiegebouw plaats. De masterbuluitreiking is altijd individueel en duurt ongeveer 10 minuten per student. Je wordt dan toegesproken door de voorzitter en de begeleider van je thesis. Op de uitreikingsdatum hoef je niet meer ingeschreven te staan voor de opleiding.

Zie de data van de buluitreikingen en de inlevertermijnen hier.

Laatst gewijzigd:26 november 2018 12:38
printView this page in: English