Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Bulaanvraag en diplomauitreiking FRW

Aanvraagformulier bachelor- of masterbul inleveren

Na het afronden van je programma moet je je bul apart aanvragen. Je kunt hier het aanvraagformulier bachelor- of masterbul downloaden. Je kunt deze inleveren bij Didy Nauta als scan in de bijlage per mail (D.A.F.Nauta@rug.nl) of bij haar persoonlijk/in haar postvak (kamer 5417.0028 in het Mercatorgebouw). Je mag het formulier ook per post opsturen, het adres vindt je onderaan het formulier.

Mocht je je afstuderen willen uitstellen of je programma is niet correct, neem dan zo snel mogelijk contact op met Didy Nauta. Wanneer we geen bericht en/of aanvraagformulier ontvangen binnen twee weken nadat je alle resultaten in je goedgekeurde programma hebt behaald, dan wordt je automatisch geslaagd gemeld. Om mee te doen met een bepaalde buluitreiking moet je het formulier voor een bepaalde datum inleveren. De inlevertermijnen vind je op de pagina met de data van de buluitreikingen.

NB: Na afronding van je studie word je niet automatisch uitgeschreven als student. Dit dien je zelf te regelen via Studielink. Ook het eventuele aanvragen van restitutie collegegeld bij de universiteit en het stopzetten van je studiefinanciering/lening bij DUO dien je zelf te regelen. Voor vragen hierover kan je terecht bij de Information Services.

Uploaden bachelorproject of masterthesis op de Student Portal

Upload je bachelorproject of masterthesis op de Student Portal: onder “Organizations”: "FRW Evaluation and Archiving ". Je kunt hier ook de evaluatie van de opleiding invullen.

Uitnodiging buluitreiking bachelor- of masterbul

Drie weken voor de aanvang van de buluitreiking ontvang je een uitnodiging hiervoor. Op het aanvraagformulier van je bul geef je aan of je je bul uitgereikt wilt krijgen tijdens een buluitreiking en zo ja wanneer. Hier houden wij rekening mee met het versturen van de uitnodiging.

Bachelorbuluitreikingen vinden twee keer per jaar groepsgewijs plaats in de Senaatskamer van het Academiegebouw. Masterbuluitreikingen vinden drie keer per jaar in een faculteitskamer in het Academiegebouw plaats. De masterbuluitreiking is altijd individueel en duurt ongeveer 10 minuten per student. Je wordt dan toegesproken door de voorzitter en de begeleider van je thesis. Op de uitreikingsdatum hoef je niet meer ingeschreven te staan voor de opleiding.

Op deze pagina vind je de data van de buluitreikingen en inlevertermijnen voor het aanvraagformulier.

Laatst gewijzigd:11 mei 2017 15:23
printOok beschikbaar in het: English