Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Evaluaties en inspraak FRW

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) is voortdurend bezig met het verder verbeteren van het onderwijs. De inbreng van studenten wordt hierbij als zeer waardevol ervaren. Zij hebben inspraak in het onderwijs via evaluaties, opleidingscommissies en Pro Geo.

Evaluaties
Studenten krijgen na afloop van elke cursus (cursusevaluatie) en na afloop van een opleiding (curriculumevaluatie) de gelegenheid om anoniem te laten weten wat zij vinden van de cursus en de opleiding. Daarnaast kun je door het invullen van een aparte vragenlijst laten weten wat je vindt van de verschillende docenten die de cursus hebben gegeven. De uitkomsten van de evaluaties worden via Nestor bekendgemaakt en worden besproken door de betreffende docent(en), de opleidingsdirecteur en de opleidingscommissies. Er wordt ook daadwerkelijk wat met de uitkomsten van de evaluaties gedaan. Het is dan ook erg nuttig om de evaluaties in te vullen en gebruik te maken van de mogelijkheid tot het maken van open opmerkingen. Indien studenten vragen of opmerkingen hebt over de evaluaties, dan kunnen zij contact opnemen met Maartje Kevenaar, medewerker Bestuurlijke Informatievoorziening.

Opleidingscommissies
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die bestaat uit docenten en studenten. Alle evaluaties en andere onderwijszaken worden in de opleidingscommissies besproken. De opleidingscommissie kan naar aanleiding van uitkomsten met betrekking tot een cursus of een opleiding het Faculteitsbestuur advies geven. Studenten die iets kwijt willen over een cursus of een opleiding kunnen hierover contact opnemen met de studentleden van de betreffende opleidingscommissie. Een belangrijke taak van de opleidingscommissies is de bewaking van de kwaliteit van de opleiding en het signaleren van problemen en het suggereren van mogelijke verbeteringen.

Pro Geo
Pro Geo is een studentenorganisatie die zich inzet voor de belangen van de studenten op de FRW. Pro Geo zorgt ook voor de werving van nieuwe studentleden voor de verschillende opleidingscommissies. Voor vragen over of kritiek op onderwijs of voorzieningen kunnen studenten contact opnemen met Pro Geo. Dit kan (eventueel anoniem) door middel van het digitale klachtenformulier.

Klachten
Als studenten het niet eens zijn met beslissingen, is er een aantal mogelijkheden. Het wordt gestimuleerd om te proberen het meningsverschil met de ander (bijvoorbeeld de docent) informeel op te lossen, eventueel met advies van de studieadviseur. Als een student er met de docent niet uitkomt kan deze, indien de klacht betrekking heeft op een beoordeling, contact opnemen met de secretaris van de Examencommissie, dr. ir. E.W. (Erik) Meijles via boardofexaminers.fss@rug.nl . Indien de klacht ergens anders betrekking op heeft, kan contact worden opgenomen met de coördinator van de opleiding of de opleidingsdirecteur of met Pro Geo. Mocht ook dit niet afdoende zijn, dan kan een student een formele klacht indienen via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten.

Laatst gewijzigd:21 januari 2019 16:00
printView this page in: English