Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Education Information for new students at the Faculty of Spatial Sciences

Toelating bachelor met een nog niet behaalde HBO propedeuse

Door de coronamaatregelen van de afgelopen maanden kan het voorkomen dat je studievertraging hebt opgelopen in je propedeutische jaar aan het HBO. We bieden daarom eenmalig toegang tot onze bachelor opleidingen als je je propedeuse nog niet hebt behaald.

Als je met een nog niet behaalde HBO propedeuse wel graag in het studiejaar 2020-2021 wilt starten aan een van de bachelor opleidingen aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je mag niet meer dan 15 punten te kort komen. Dat betekent dat je minimaal 45 EC behaald moet hebben van de 60 EC.
  • Je moet uiterlijk 31 augustus 2021 je propedeuse van het HBO hebben om je weer te mogen herinschrijven voor de bachelor in het jaar 2021-2022
  • Je moet een verklaring van de hbo-instelling aanleveren bij studieadvies waarin gesteld wordt dat je maximaal 15 ECTS mist en de propedeuse het komende studiejaar kan afronden.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je je melden bij de studieadviseurs van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen via study.advice.fss rug.nl.

Om toegelaten te worden tot een van de bachelor programma's hebben wij een verklaring nodig van je HBO-instelling dat je op weg bent om voor 31 augustus 2021 je propedeuse te behalen.

Verder blijven de toelatingseisen tot de bachelor programma's gelijk. Denk hierbij aan Engels en wiskunde A op VWO niveau. Zie voor meer informatie de opleidingspagina's Human Geography and Planning of Spatial Planning and Design.

De aanmeldingsdeadline is uiterlijk 7 augustus.

Laatst gewijzigd:12 juni 2020 09:14