Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Your Business Partner

Business meets University 2021

Het stimuleren van Creativiteit en Innovatie in Noord-Nederland - 26 mei 2021
campaign image

Om competitief en succesvol te zijn in de hedendaagse economie, is het van groot belang voor organisaties om creativiteit te stimuleren onder werknemers, en deze ideeën om te zetten in innovaties. Zeker in de turbulente tijden waarin we ons nu bevinden is de noodzaak groter dan ooit.

Op 26 mei bent u als MKB-ondernemer van harte welkom voor een nieuwe digitale editie van Business Meets University, deze keer over het innovatie-klimaat in Noord-Nederland, en het stimuleren van creativiteit en innovatie in úw organisatie. Toegang is gratis, maar het aantal mensen dat kan deelnemen is beperkt. Meldt u dus tijdig aan voor het evenement. De link onderaan de pagina verwijst u naar het aanmeldformulier.

Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt er al decennialang onderzoek gedaan naar creativiteit en innovatie, en dit onderzoek richt zich vooral op twee belangrijke vragen:

 1. Hoe kunnen organisaties werknemers stimuleren om actief creatieve ideeën te bedenken?
 2. Wat is ervoor nodig om creatieve ideeën om te zetten in een innovatief eindproduct?

In deze editie van Business Meets University gaan we proberen om meer inzicht te krijgen in deze vragen. Zo kunt u onder andere rekenen op een aantal keynotes van vooraanstaande wetenschappers over dit thema, krijgt u de kans om deel te nemen aan diverse workshops die u praktische handvatten bieden, en vindt er een tafelgesprek plaats tussen wetenschappers en Noordelijke ondernemers over het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland.

Het meest bijzondere aan dit event is dat u met uw bedrijf kunt meedoen aan een wetenschappelijke innovatiescan, om een beeld te krijgen hoe het er binnen úw organisatie voorstaat op het gebied van innovatie, en waar u zo nodig nog verbeterslagen kunt maken. (Hieronder vindt u meer informatie over de innovatiescan.)

Al met al kunt u dus rekenen op een vol en divers programma, dat u de nodige handvatten zal geven om de dag erna direct aan de slag te gaan met de stimulatie van creativiteit en innovatie in uw organisatie.

Maak kosteloos een innovatiescan van uw organisatie

Creativiteit en innovatie zijn belangrijke doelen van organisaties in (Noord) Nederland, zeker in deze turbulente en onzekere tijden vol uitdagingen en kansen. Om creativiteit en innovatie te bevorderen moeten ondernemers binnen hun organisatie de juiste context creëren (werkklimaat, leidershap, en middelen voor innovatie) om nieuwe ideeën daadwerkelijk om te zetten in succesvolle innovaties.

 • Organisatieklimaat – Is de manier van werken in de onderneming stimulerend of blokkerend voor innovatie?
 • Leiderschap – Hoe gaan leidinggevenden om met verandering, nieuwe ideeën?
 • Middelen – (Hoe) worden middelen toegekend aan beloftevolle ideeën?

Ons voorstel aan u

De Faculteit Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft veel expertise om organisaties in het Noorden te helpen met het beantwoorden van deze vragen.

In het kader van “Business Meets University” bieden wij u de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een innovatiescan. Bij deelname ontvangt u:

 • Een rapport met de resultaten voor uw eigen onderneming, alsook een benchmark met de andere deelnemende bedrijven.
 • De mogelijkheid om samen met studenten van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde uw resultaten verder te analyseren en om te zetten in concrete plannen.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen als:

 • Uw bedrijf minimaal 5 betaalde medewerkers heeft.
 • U bereid bent om de vragenlijsten in te vullen die deel uitmaken van de innovatiescan, en vragenlijsten wilt verspreiden onder uw medewerkers.
 • Wij uw resultaten mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. NB: uw gegevens worden niet met derden gedeeld of op een zodanige wijze gerapporteerd dat uw identiteit of die van uw organisatie achterhaald kan worden.

Wij kunnen over uw resultaten alleen aan u rapporteren als uzelf en tenminste 5 van uw medewerkers hebben deelgenomen aan de innovatiescan.

Wat moet u doen?

Met deze nieuwe innovatiescan verzamelen we op een efficiënte manier een zo rijk mogelijk pallet aan informatie. Concreet hebben wij van u op voorhand informatie nodig over de organisatie structuur (hoeveel teams/afdelingen zijn er), zodat we het onderzoek kunnen klaarzetten. Daarna krijgt u van ons één (anonieme) link die u zelf kan verspreiden onder uw medewerkers. Op die manier is belasting voor u mimimaal en blijven de gegevens van deelnemers steeds anoniem. Wij voorzien een standaard vertrouwelijkheidsovereenkomst.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, waardoor uw eigen deelname volledig kosteloos is.

Geïnteresseerd?

Laat ons weten dat u interesse hebt en dan nemen we graag contact met projectcoördinator Gerben Tolkamp (g.h.j.tolkamp@rug.nl).

Global programma 26 mei 2021

Globaal programma 26 mei 2021

Deel 1: Dagopening en keynotes

 • 14:00 - 14:10 - Korte introductie door de dagvoorzitter in de studio
 • 14:10 - 14:20 - Openingswoord Sieger Dijkstra (Voorzitter VNO NCW Noord)
 • 14:20 - 14:35 - Keynote Prof. dr. Bernard Nijstad
 • 14:35 - 14:50 - Keynote Prof. dr. Jeniffer Mueller
 • 14:50 - 15:00 - Stel uw vragen aan de sprekers
 • 15:00 - 15:05 - Pauze

Deel 2: workshops

Ronde 1 - Sparren met studenten over de resultaten van uw innovatiescan

 • 15:05-15:50: Workshop digitale transformatie – dr. Thijs Broekhuizen
 • 15:05-15:50: Workshop agile werken – Bas Baalmans & Wilco Bontenbal
 • 15:05-15:50: Workshop creativiteit en recovery – dr. Jessica de Bloom

Ronde 2 - Sparren met studenten over de resultaten van uw innovatiescan

 • 15:50- 16:35: Workshop digitale transformatie – dr. Thijs Broekhuizen
 • 15:50- 16:35: Workshop agile werken – Bas Baalmans & Wilco Bontenbal
 • 15:50- 16:35: Workshop creativiteit en recovery – dr. Jessica de Bloom
 • 16:35 - 16:40: Centraal in de studio: wat zijn de belangrijkste tips uit de workshops?
 • 16:40 – 16:45: Pauze

Deel 3: Het innovatieklimaat in Noord-Nederland: stand van zaken en ontwikkelingskansen.

 • 16:45 - 17:15 Een vraaggesprek onder leiding van dagvoorzitter met twee wetenschappers en twee Noordelijke ondernemers over dit thema, met voldoende ruimte voor het publiek om vragen te stellen aan de gasten.
 • 17:15 - 17:20 Korte afsluiter door de dagvoorzitter
 • 17:20 Einde programma
Andere bedrijven over Business meets University

Christine van de Wetering, CRISP klantbeleving

"Ik ben heel tevreden met de samenwerking met de studenten: ze waren verrassend, meedenkend en vooral bevlogen. Je merkt toch dat jongeren op een andere manier naar de maatschappij kijken en dat helpt bij het bedenken van nieuwe ideeën.

Willem Hein, algemeen directeur van Beljon+ Westerterp

“Belangrijk aan dit samenbrengen van partijen, is de uitwisseling van kennis. De wisselwerking van toegepaste kennis uit de praktijk en de nieuwste inzichten vanuit onderzoek. Dit helpt bij het implementeren van nieuwe ideeën.”

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Gerben Tolkamp, Departement of Human Resources Management & Organizational behavior, Faculty of Economics and Business, University of Groningen.

g.h.j.tolkamp@rug.nl, +31 50 363 8244

Laatst gewijzigd:21 december 2023 11:17