Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Waarom we meer toegewijde investeerders nodig hebben

Datum:03 mei 2021
Waarom we meer toegewijde investeerders nodig hebben
Waarom we meer toegewijde investeerders nodig hebben

Bedrijven zoals Tesla en Facebook lijken zich zorgen te maken over de invloed van de kapitaalmarkt op hun strategieën. Enige tijd geleden dreigde Tesla zich terug te trekken van de beurs om een meer op de lange termijn gerichte strategie na te kunnen streven zonder de kortetermijndruk van de kapitaalmarkt te voelen. Succesvolle IT-bedrijven zoals Facebook en Alphabet geven aandelen uit met beperkt stemrecht om inmenging van aandeelhouders in hun strategische beslissingen te voorkomen. Omdat deze trend ernstige gevolgen kan hebben voor de controlefunctie van de kapitaalmarkt, willen we een alternatief bieden –  toegewijde investeerders!

Wat is het onderliggende probleem? Om succesvol te zijn, moeten bedrijven unieke beslissingen nemen. Ze slagen door anders (en beter) te zijn dan hun concurrenten. Tesla daagt bijvoorbeeld voortdurend de auto-industrie uit door met nieuwe manieren van het bouwen van auto’s te komen. De waarde van dergelijke unieke strategieën is voor investeerders evenwel lastig vast te stellen.

De unieke strategieën van dit soort bedrijven kunnen per definitie niet worden vergeleken met de strategieën van vergelijkbare andere bedrijven. De waarde van unieke strategieen kan daarom niet op basis van een dergelijke vergelijking worden beoordeeld. Bijgevolg schuwen sommige CEOs de uitvoering van dergelijke strategieën. Deze CEOs vrezen dat de op de korte termijn gerichte kapitaalmarkt de voordelen op lange termijn van unieke strategieën niet volledig begrijpt en hen daarom zal straffen, wat mogelijk hun carrière kan schaden.

In hun gezamenlijke onderzoek met onderzoekers van de Universiteit van Goettingen vinden Jana Oehmichen en Sebastian Firk  dat investeerders die langetermijngericht, gefocust en betrokken zijn – zogenaamde toegewijde investeerders – kunnen helpen om dit probleem op te lossen (Oehmichen, Firk, Wolff, & Maybuechen, 2021).

Hoe kunnen toegewijde investeerders een positieve invloed hebben op de bedrijfsstrategie?

Oehmichen legt uit: " Allereerst verzamelen investeerders diepgaande niet-openbare informatie over hun eigen beleggingen. Zij verdiepen zich vervolgens in de strategieen van de bedrijven waarin zij beleggen. Zij zetten daarbij de ondernemingen niet onder druk om op korte-termijn resultaten te behalen, zoals sommige andere investeerders die actief zijn op de kapitaalmarkt doen.

Onze studie toont aan dat de betrokkenheid en het geduld van toegewijde investeerders inderdaad de carrièrezorgen van CEOs over unieke strategieën kunnen verminderen en CEOs kunnen aanmoedigen om meer unieke strategieën na te streven. "

Het onderzoek weerspiegelt ook de hoge mate van verantwoordelijkheid die investeerders hebben voor strategische besluitvorming.

Volgens Firk zou het goed zijn wanneer investeerders uiting geven aan de mate waarin zij toegewijd zijn, “…bijvoorbeeld in de vorm van het onwikkelen van heldere maatregelen en een duidelijk beleid waaruit hun rentmeesterschap blijkt. In het verlengde hiervan zouden zij de daad bij het woord moeten voegen door zich in te zetten om de strategie van bedrijven waarin zij beleggen echt te doorgronden. Op hun beurt zouden bedrijven openlijk moeten communiceren met hun toegewijde investeerders, interacties aangaan en beleggersvergaderingen grondig voorbereiden”, aldus Firk.

“Ten slotte moeten bedrijven en investeerders de communicatie over strategische besluitvorming en hoe hierop te reageren heroverwegen. Vooral in tijden van de digitale transformatie geven traditionele maatregelen zoals kwartaalcijfers geen adequaat beeld meer van het succes van een strategie."

 

Voor meer informatie u contact opnemen met:

Jana Oehmichen

Rijksuniversiteit Groningen

E-mail: j.d.r.oehmichen rug.nl

 

Sebastiaan Firk

Rijksuniversiteit Groningen

E-mail: s.firk rug.nl

 

Verwijzing:

Oehmichen, J., Firk, S., Wolff, M., & Maybuechen, F. (2021). Standing out from the crowd: Institutional investors and strategy uniqueness. Strategic Management Journal, in de pers. https://doi.org/10.1002/smj.3269