Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Tips en tricks over de mix van clicks en bricks

Datum:26 maart 2018
Tips en tricks over de mix van clicks en bricks
Tips en tricks over de mix van clicks en bricks

Op donderdag 22 maart jl. heeft Dr. Evelien Croonen tijdens de Franchiseformules Netwerkmiddag 2018 een presentatie gegeven over de implementatie van e-commerce binnen franchiseformules. Tijdens de presentatie getiteld 'Die mix van clicks en bricks is niet niks' startte Evelien met een korte terugblik op een onderzoek dat zij en dr. Maryse Brand in 2017 samen met de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) hebben uitgevoerd. Het is duidelijk dat er een grote variatie is in de manier waarop Nederlandse franchiseformules e-commerce geïmplementeerd hebben. In het tweede deel van de presentatie ging Evelien in op e-commerce als een strategisch veranderproces en besprak zij 'tips & tricks voor de mix van clicks & bricks'. Onder andere is het van belang een systematisch inzicht te krijgen in (mogelijke) weerstanden die onder betrokkenen kunnen optreden. Afhankelijk van de redenen van weerstand kunnen franchisegevers verschillende implementatiestrategieën inzetten om met weerstand om te gaan. Tenslotte besprak Evelien drie dimensies van rechtvaardigheid aan de hand waarvan franchisenemers de implementatie van e-commerce binnen hun formule zullen beoordelen. Meer informatie over de andere sprekers en de invulling van de Netwerkmiddag is te vinden op: https://franchiseformules.nl/netwerkmiddag/informatie