Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Strategie en verandering binnen franchiseformules

Datum:11 december 2017

Op vrijdag 8 december jl. heeft dr. Evelien Croonen een presentatie gegeven voor de franchisegever van Anytime Fitness. De titel van de presentatie was "Strategie en verandering binnen franchiseformules". Hieronder volgt een zeer beknopte samenvatting van de presentatie. Mocht u meer informatie willen over het thema strategie en verandering binnen franchiseformules, neemt u dan contact op met dr. Evelien Croonen via e.p.m.croonen rug.nl

Franchising is een bijzondere organisatievorm, waardoor franchisegevers in het managen van hun franchiseformules te maken hebben met verschillende spanningsvelden. Tijdens de presentatie besprak dr. Croonen ten eerste verschillende strategische spanningsvelden, waaronder het maken van keuzen in de marktpositionering en de hardheid van de franchiseformule. Ten tweede werd kort ingegaan op spanningsvelden in het managen van relaties tussen de franchisegever en franchisenemers. Een laatste thema was het managen van strategische veranderingen binnen franchiseformules: hoe kunnen franchisegevers veranderingen zo goed mogelijk implementeren?