Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Start nieuwe ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor (Innovatiemonitor 2018)

Datum:14 maart 2018
Nieuwe ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor van start!
Nieuwe ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor van start!

In maart 2018 wordt de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de vierde keer uitgevoerd. Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van het noordelijke mkb in kaart.

Ontvang uw persoonlijke Innovatiepaspoort
Als deelnemer aan de Innovatiemonitor ontvangt u een persoonlijk Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van uw bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland.

Vinci-onderzoeker prof. dr. Dries Faems, “Het Innovatiepaspoort is een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven.”

Wat moet u er voor doen?
Wilt u ook een persoonlijk Innovatiepaspoort ontvangen? Vul dan voor 20 maart de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. U ontvangt uw persoonlijke Innovatiepaspoort na analyse van alle resultaten.

Over de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die in 2015 is opgestart. Naast de RUG en het SNN zijn ook MKB Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, PNO Consultants, de Water Alliance en het Octrooicentrum Nederland als strategische partners bij dit initiatief betrokken. In de monitor van 2018 staan de volgende thema’s centraal: financiering van innovatie, maatschappelijke versus economische innovatie doelstellingen, en nieuwe technologieën voor innovatie.

Belang van de Innovatiemonitor
Het doel van het expertisecentrum Vinci is het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en vanuit de praktijk een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Voor meer informatie over het expertisecentrum Vinci >>

Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het mkb centraal. De monitor helpt het SNN om zijn subsidie-instrumenten zo goed mogelijk afstemmen op de vraag en behoefte van Noord-Nederlandse ondernemers.

Meer informatie?
Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2018, kunt u contact opnemen met prof. dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen: (d.l.m.faems rug.nl of 050 36 37296).

Reacties

Reacties laden...