Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Start derde ronde Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Datum:03 maart 2017

In maart 2017 wordt de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor voor de derde keer uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat deelnemende ondernemers een Innovatiepaspoort ontvangen.

Het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brengen middels de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van MKB bedrijven uit Noord-Nederland in kaart. In deze derde editie staan de volgende thema’s centraal: (i) lean innovatie, (ii) innovatienetwerken, (iii) exporteren van innovatie en (iv) intellectuele eigendom van innovatie.

Deelnemen
Noord-Nederlandse ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De online vragenlijst vindt u hier. Invullen kan tot 24 maart.

Nieuw: het Innovatiepaspoort
Iedere ondernemer die deelneemt aan de Innovatiemonitor ontvangt een Innovatiepaspoort. In dit paspoort worden de innovatieactiviteiten en -prestaties van het bedrijf vergeleken met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. Prof.dr. Dries Faems, coördinator van de Innovatiemonitor, ziet het Innovatiepaspoort als een belangrijk hulpmiddel voor Noord-Nederlandse bedrijven: “We hebben de voorbije jaren stap voor stap de Innovatiemonitor uitgebouwd. We zijn nu op een punt gekomen dat we, samen met onze strategische partners, deze monitor echt als instrument willen gebruiken om Noord-Nederlandse bedrijven te helpen bij het identificeren en realiseren van nieuwe innovatie kansen.”

Over de Innovatiemonitor
De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is het resultaat van een strategische samenwerking tussen het expertisecentrum Vinci van de RUG en het SNN, die in 2016 is opgestart. Partners zijn TCNN, NOM, PNO en het Octrooicentrum Noord-Nederland. Zij promoten alleen de Innovatiemonitor in hun eigen netwerk. Het SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. In dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. Het SNN streeft ernaar om het OP EFRO zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeften van Noord-Nederlandse ondernemers. Het is daarom van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatieactiviteiten en -investeringen en de daaraan gerelateerde wensen van bedrijven. Voor meer informatie, zie www.echteinnovaties.nl en www.snn.eu.

Het doel van het Vinci Expertise Center is het bevorderen van de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het werkveld van Innovatie Management & Strategie. Dit komt tot uiting in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk en het vanuit de praktijk leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie?
Voor meer informatie over (deelname aan) de Innovatiemonitor 2017, kunt u contact opnemen met prof.dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen