Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Ontdekking van ‘nieuw soort’ in het innovatielandschap: De Zuinige Superinnovator

Datum:12 oktober 2016

Ontdekking van ‘nieuw soort’ in het innovatielandschap: De Zuinige Superinnovator

Dit blijkt uit het deelrapport van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor dat prof. dr. Dries Faems op 12 oktober presenteert tijdens Het Nationaal Economisch Forum in Emmen. Een samenwerkingsproject tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Investeren in onderzoek en ontwikkeling loont
Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel (zo’n 30%) van de onderzochte bedrijven zich gedraagt zoals mocht worden verwacht: hun innovatieprestaties neemt toe naarmate ze meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ook is er een groep van Dure Innovatoren (18%) die veel investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar er nog niet in slagen om dit te vertalen in nieuwe producten of diensten. Daarnaast vertoont 22% van de bevraagde bedrijven een opmerkelijk patroon: zij boeken met weinig of geen investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) toch uitmuntende innovatieresultaten. Het deelrapport Zuinige Superinnovatoren gaat dieper in op deze laatste groep van bedrijven.

Zuinige Superinnovatoren
In vergelijking tot andere mkb’ers zijn de Zuinige Superinnovatoren opvallend oud en groot als bedrijf. De gemiddelde bedrijfsleeftijd van Zuinige Superinnovatoren is 33 jaar en de gemiddelde bedrijfsgrootte is 27 werknemers. De groep van Zuinige Superinnovatoren is niet alleen spaarzaam wat betreft interne O&O investeringen, maar lijkt ook relatief weinig te investeren in externe O&O, innovatiesubsidies, menselijk kapitaal en samenwerking met externe partners. Op basis van interviews met een aantal Zuinige Superinnovatoren wijst prof. dr. Faems op het belang van ervaring en vakmanschap binnen deze bedrijven als mogelijke verklarende factoren voor hun innovatiesucces. 

Voorbeeld van een Zuinige Superinnovator: Kuil Banden
Het bedrijf Kuil Banden is een bandenspecialist in Groningen en één voorbeeld van een Zuinige Superinnovator. Het bedrijf is opgericht in 1987 en heeft op dit moment 39 werknemers in dienst, waarvan 80% een lager opleidingsniveau heeft (geen mbo-/hbo- of wo-diploma). Ondanks beperkte investeringen in O&O is Kuil Banden erin geslaagd zelf een machine te bouwen waarmee volledig automatisch het hart van de velg van landbouwwielen eruit gefreesd kan worden. Met deze radicaal nieuwe methode zijn landbouwwielen voor Kuil Banden een volledig customizable product geworden, waardoor het bedrijf een veel goedkoper en sneller alternatief kan aanbieden dan concurrenten. Deze machine heeft dan ook een enorme positieve impact op de omzet van het bedrijf gehad.

Jacob Kuil, bedrijfsleider en de drijvende kracht achter de ontwikkeling van deze machine beklemtoont dat hij vooral op zijn eigen expertise heeft vertrouwd om deze machine te bouwen. Bovendien wijst hij op het vakmanschap van zijn werknemers als een onmisbare schakel in het ontwikkelingsproces. Op basis van hun rijke ervaring met frezen, lassen en stralen, konden zij waardevolle input verschaffen voor het oplossen van technologische uitdagingen tijdens de ontwikkeling van deze machine. Aspecten zoals expertise en vakmanschap zijn moeilijk te vatten in harde indicatoren. Deze meer softe eigenschappen lijken echter wel belangrijk te zijn om te begrijpen hoe sommige bedrijven met beperkte middelen toch uitstekende innovatieresultaten kunnen boeken.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor
Het deelrapport Zuinige Superinnovatoren is onderdeel van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Het doel van deze monitor is jaarlijks de innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van mkb-bedrijven uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren. Ook andere partijen kunnen aanhaken bij de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor.

Voor het onderzoek in 2016 zijn 3000 noordelijke mkb-bedrijven benaderd waarvan 432 bedrijven de vragenlijst substantieel hebben ingevuld. “Deze sample geeft ons de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de innovatiekracht van Noord-Nederlandse mkb-bedrijven”, aldus hoogleraar Dries Faems.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van Beekum, communicatieadviseur SNN, telefoon 06-22904326, e-mail vanbeekum@snn.eu.