Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Nederlandse angst voor leegroof door Belgische overnames ongegrond

Datum:23 november 2016

De potentiële overname van PostNL door het Belgische BPost deed de afgelopen dagen veel stof opwaaien in de Nederlandse media. ‘In de berichtgeving lijkt het soms alsof het Nederlandse bedrijfsleven op het punt staat veroverd te worden door een hongerige roedel van Belgische wolven. Die angst is ongegrond. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven de laatste dertig jaar veel actiever waren op de Belgische markt dan omgekeerd’, zegt prof.dr. Dries Faems van de Rijksuniversiteit Groningen.

Faems en Killian McCarthy, beiden verbonden aan het expertisecentrum Vinci van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, onderzochten systematisch de overnameactiviteiten tussen Nederlandse en Belgische bedrijven over de voorbije dertig jaar. Uit hun analyse blijkt dat Nederlandse bedrijven veel actiever waren op de Belgische markt dan omgekeerd. Zo vonden de onderzoekers 627 overnames van Belgische bedrijven door Nederlandse bedrijven en slechts 423 overnames van Nederlandse bedrijven door Belgische bedrijven.

Stabiel beeld

Het onderzoek geeft een stabiel beeld door de jaren heen. Alleen in 2015 waren er meer overnames door Belgische bedrijven in Nederland dan omgekeerd. Ook blijkt uit de analyse dat de conclusie van Faems en McCarthy consistent is over verschillende sectoren. In bijna alle sectoren is de overnameactiviteit van Nederlandse bedrijven bij de zuiderburen groter dan omgekeerd. De enige uitzondering is de gezondheidssector, waarin juist Belgische bedrijven actiever blijken te zijn op de Nederlandse overnamemarkt dan andersom.

Overname Delhaize

Op basis van hun onderzoek concluderen McCarthy en Faems dat vooral de Zuiderburen zich zorgen moeten maken over leegroof door de Noorderburen. ‘Een mooi recent voorbeeld is de overname van de supermarkt Delhaize door Ahold in 2015’, stelt Faems. ‘Dat Belgische consumenten door deze overname worden blootgesteld aan Nederlandse delicatessen zoals het broodje kroket en pindakaas doet nog altijd een beetje pijn in België.’

Meer informatie