Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOrganisatie / FEBIM&S

Programma

Het studietraject bestaat uit 30 ECTS, onderverdeeld in drie vakken. Er wordt beperkte voorkennis verondersteld voor het eerste college Introductie Ondernemerschap. Hier komt theoretische en praktische achtergrondkennis op verschillende gebieden –o.m. marketing, financieel, juridisch, strategie- die van belang zijn aan bod.

Het college Intern Ondernemerschap volgt, met een focus op ondernemerschap binnen bestaande organisaties.

Tussen deze vakken door zul je ook met de praktijk in aanraking komen: er zullen gastcolleges van bekende en minder bekende ondernemers zijn, je zult langsgaan bij een bedrijf, en je doet onderzoek doen naar marketing en ondernemerschap vragen van het bedrijf. Dat je de literatuur meteen in voorbeeldsituaties kunt plaatsen geeft ook inspiratie voor het derde deel van het traject.

Gelijktijdig met deze colleges is er een praktisch georiënteerd college: Zelf Ondernemen. Hierin ga je samen met een aantal medestudenten nadenken over een goed en haalbaar concept om daar vervolgens een businessplan over te schrijven. De werkelijkheid zal zo goed als mogelijk benaderd moeten worden. Je zult rekening moeten houden met alle relevante facetten inclusief juridische en financiële vraagstukken, en de te volgen bedrijfsstrategie. Aanvullend op deze opdracht zullen er wekelijks op de praktijk geinspireerde colleges gegeven worden, varierend van traditionele colleges tot gastsprekers of bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek bij een regionale bank. Ter afronding van het vak zullen alle groepen hun businessplan presenteren voor een externe jury, waarbij een winnaar aangewezen wordt. Kwalitatief hoogwaardige plannen kunnen in aanmerking komen voor een vervolgtraject om daadwerkelijk een onderneming op te starten.

Het studieprogramma is intensief, maar geeft je alle relevante kennis en kunde die een beginnende ondernemer nodig heeft!

 

De minor bestaat uit de volgende onderdelen:

1.  Inleidend vak Ondernemerschap 

          - Introductie Dagen

          - 10 colleges met inleiding op de diverse vakken

          - 5 gastcolleges met externe sprekers

          - Praktijkopdracht in groepjes van 4 ism Gemeente Groningen en Unipartners  

De duur van dit vak is tien weken, vanaf september t/m half november

 

2.  Verdiepend vak Intrapreneurship

          - 10 colleges verdieping (de ondernemer, kwaliteiten)

          - E-Scan doen en toepassen

          - Theorie opdracht over ondernemerschap (groepjes)

De duur van dit vak is tien weken, vanaf half oktober t/m december

 

3.  Ondernemen in de praktijk

          - Diverse gastcolleges en bedrijfsbezoeken

          - Praktijkopdracht; in groepsverband opstellen van een ondernemingsplan

          - Presenteren van resultaten voor een externe jury in de finale  

De duur is 20 weken en loopt van oktober t/m februari

 

Elk onderdeel is 10 ECTS. De minor is behaald indien aan alle onderdelen voldoende is deelgenomen.

Laatst gewijzigd:18 oktober 2018 08:57