Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Innoverende mkb-bedrijven kiezen sneller voor samenwerken

Datum:19 oktober 2017

Samenwerken bij innoveren loont alleen als bedrijven zelf ook investeren in innovatie. In Noord-Nederland zijn 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd. Mkb-bedrijven maken actief gebruik van deze samenwerkingsinitiatieven. Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Van de 624 deelnemende bedrijven participeert 36% in minstens één innovatienetwerk, innovatie-testomgeving of incubator. Hoe actiever bedrijven zijn op het vlak van innovatie, hoe meer ze geneigd zijn om deel te nemen aan dit soort van innovatiesamenwerking.

Op basis van de resultaten waarschuwt prof.dr. Dries Faems voor overenthousiasme rond het stimuleren van innovatiesamenwerking: “Samenwerken voor innovatie is zeker nuttig, maar het mag geen verplichtend karakter krijgen. Ondernemers worden nu soms geconfronteerd met subsidieregelingen waar samenwerken met partners verplichte kost is. Bovendien worden er vaak geografische en inhoudelijke beperkingen gesteld aan de partnerselectie. Op die manier ontstaat een groot risico op suboptimale samenwerkingsvormen die de innovatiekracht van bedrijven eerder negatief dan positief beïnvloeden.”

Meer informatie