Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Innovation Workshop on Infrastructure at Zernike Campus

Datum:03 juli 2017
Innovation Workshop on Infrastructure at Zernike Campus
Innovation Workshop on Infrastructure at Zernike Campus

Het oplossen van complexe infra-vraagstukken doe je door samen te werken in de gehele keten op basis van gelijkwaardigheid, dat was de boodschap van Thijs Broekhuizen die op 20 juni de dagvoorzitter was van een Innovatieatelier. Ruim 50 opdrachtgevers, adviseurs, en infra-aannemers werkten gezamenlijk in workshops aan het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor 3 concrete infra-vraagstukken in de Noordelijke provincies.

In samenwerking met Bouwend Nederland/Platform Infra Noord, NL Ingenieurs, en de drie noordelijke innovaties leidde Thijs Broekhuizen een Innovatieatelier gericht op het aandragen van creatieve oplossingen voor drie bestaande infra-vraagstukken. De deelnemers namen plaats in de collegebanken van de Rijksuniversiteit om allereerst geïnspireerd te worden door twee gastsprekers. Jaap de Koning van Witteveen & Bos vertelde over hoe innovatie meegenomen kan en moet worden in aanbestedingen. Metske Kloppenburg (directeur Abiant/namens Stichting Goed Werk!) vertelde over SROI – Social Return on Investment – en hoe opdrachtnemers arbeidsplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar moeten stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking of langdurig werklozen.

Thijs Broekhuizen, Vinci onderzoeker, gaf vervolgens het belang aan van ketensamenwerking. Dat complexe maatschappelijke problemen, zoals het realiseren van een duurzame energie- en voedselvoorziening, en infra-vraagstukken in het bijzonder, alleen duurzaam opgelost worden wanneer de partijen in de keten niet hun eigen financiële belangen, maar het gezamenlijk belang vooropstellen. Dit leidt tot financieel succes voor de opdrachtgevers en uitvoerders mét maatschappelijke voordelen. Daarna besprak Thijs de spelregels van een goede brainstorm, leidde hij enkele creativiteitsgames om de deelnemers in de juiste stemming te krijgen, en introduceerde hij de ingebrachte workshops.

Ingebrachte workshops

-      N33 verdubbeling Zuidbroek - Appingedam
Krimp, economische tegenwind en aardbevingen zetten de leefbaarheid onder druk.

De regio wil dat de Eemsdelta beter bereikbaar wordt. De provincie Groningen ging in de workshop met deelnemers in gesprek op welke wijze de ambities van deze weg de meest duurzame en innovatieve weg van Nederland te maken – konden worden verwezenlijkt. 

-      A6 Brug Skarster Rien
De bestaande brug in de A6 is al jaren een knelpunt, omdat het zorgt voor veel kop-staart botsingen. In de workshop stonden de navolgende vragen centraal.

  • Zijn er mogelijkheden om dit project van de grond te krijgen?
  • Hoe wordt het gefinancierd, en wat zou een ‘out of the box oplossing’ kunnen zijn?

De provincie Fryslân heeft in deze workshop waardevolle input opgehaald.

-      Verduurzaming gemalen provincie Drenthe
De provincie Drenthe beheert meer dan 161 km vaarweg, en gebruikt gemalen om de vaarwegen op peil te houden, maar deze gebruiken veel elektriciteit. In het verleden zijn ideeën geopperd om via afstromend water elektriciteit op te wekken, maar het rendement was beperkt. In de workshop zijn goede handreikingen opgehaald om te komen tot slimme constructies die op een rendabele manier energie besparen of (terug)winnen.

Conclusie
Het Innovatieatelier was een mooie en interessante middag, waarin veel bijzondere ideeën en oplossingen zijn besproken door zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers. Alle partijen kwamen aan bod in de workshops openlijk en ze hebben gezamenlijk gezocht naar creatieve oplossingen voor de concrete, complexe infra-vraagstukken. De eerste stappen zijn gezet, en de aandragers van de infra-vraagstukken zijn vol nieuwe ideeën naar huis afgereisd.

Zelf een keer een creativiteitsworkshop organiseren? Voor meer informatie: Thijs Broekhuizen, t.l.j.broekhuizen rug.nl.