Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Innovatievermogen Noord-Nederland

Datum:25 september 2019
Innovatievermogen Noord-Nederland
Innovatievermogen Noord-Nederland

Nederland is een van de innovatieleiders in Europa. Alleen blijft Noord-Nederland achter bij de rest van ons land. Van de 12 Nederlandse provincies staat Groningen op nummer 7, Drenthe op 10 en Friesland sluit de rij op 12. Kijken we naar alle 238 onderzochte Europese regio’s, dan staat Groningen op plek 54, Drenthe op 93 en Friesland op 125. Wat zijn de innovatieverschillen tussen de drie noordelijke provincies? Voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld?

Bovenstaande scores zijn gebaseerd op twee recente rapporten van de Europese Unie, de European Innovation Scoreboard en de Regional Innovation Scoreboard. Vinci-directeur Eelko Huizingh schreef hierover artikelen in de regionale pers. In het Dagblad van het Noorden, op 7 en 9 september, en in de Leeuwarder Courant op 11 september (‘Innovatie Noorden blijft achter bij rest’) en 12 september (‘Houd kennis vast voor het Noorden’). Ook het Friesch Dagblad publiceerde een artikel (‘Er liggen kansen voor noordelijke innovatie’, 17 september).

Tevens gaf de Vinci-directeur hierover een lezing bij de strategische sessie van het Innovatiepact Fryslân (IPF) op 11 september in Oranjewoud. Bij deze bijeenkomst waren bestuurders uit het Friese bedrijfsleven, onderwijs en overheid (provincie en gemeenten) aanwezig.

Klik voor de artikelen uit het Dagblad van het Noorden: ‘Noorden achteraan bij innovatie’ en ‘Houd kennis vast voor het Noorden’.