Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB About us Departments IM&S

Innovatie: droom of financiële nachtmerrie?

Datum:05 juli 2017

Het bedrijfsleven in Noord-Nederland is innovatief. Maar de opbrengsten van onderzoek en productontwikkeling kunnen beter worden verzilverd. Dat blijkt uit onderzoek van Dries Faems, hoogleraar Organisatie en Innovatie van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Investeren in onderzoek en ontwikkeling brengt substantiële kosten met zich mee en heeft voor veel ondernemingen zelfs een negatief effect op de netto winstmarge. ,,Onderzoek en ontwikkeling brengen pas echts iets op als ondernemingen hun technologische vernieuwingen weten te combineren met zogenoemde organisatorische innovatie’’, aldus professor Faems.

Faems trekt deze conclusie uit gegevens van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017, een onderzoek onder het brede midden- en kleinbedrijf in deze regio. Volgens Faems plukt een bedrijf pas vruchten van onderzoek en productontwikkeling als zij er in slaagt om de innovaties daadwerkelijk te verankeren in de bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie. ,,Het combineren van technologische innovatie en organisatorische innovatie maakt het mogelijk om maximaal te innoveren, tegen lage kosten. Dat leidt niet alleen tot een meer innovatieve onderneming, maar ook tot een financieel gezondere onderneming.’’

Op regionaal-economisch niveau kunnen er eveneens lessen worden getrokken uit het onderzoek. Zo zijn economische subsidies tot nu toe vooral gericht op technologische innovatie. Faems: ,,Het zou goed zijn als er daarnaast in subsidieregelingen meer aandacht wordt geschonken aan organisatorische innovatie. Daarmee verhoog je de economische impact.’’

De hoogleraar pleit verder voor ,,slimme specialisatie’’ binnen de noordelijke economie. Hij verwacht veel van bedrijven en kennisinstellingen die experimenteren met nieuwe technologieën en duurzame materialen. Ook wijst Faems op bestaande regionale initiatieven zoals Region of Smart Factories en Technologies Added als belangrijke knooppunten om te experimenteren met geavanceerde productietechnologie.